Sa Tuktok ng Bundok

Lyrics

 1. 1. Sa tuktok ng bundok,
  Bandila’y hinirang;
  Masda’t nagwagayway
  Sa sandaigdigan.
  Sa Deseret na payapa,
  Ang Sion ay makikita.
 2. 2. Batid pa rin ng Diyos,
  Dati N’yang pangako,
  Na ang ebanghelyo,
  Sa Sion uusbong.
  Liwanag N’ya’y matatanaw
  Ng mundo sa huling araw.
 3. 3. Ang Kanyang tahana’y
  Doon itatatag,
  At sa bawat dako,
  Ang kanilang hayag.
  Kami’y maglilingkod sa Diyos,
  At susundin, Kanyang utos.
 4. 4. Kautusang ganap,
  Tayo’y tuturuan.
  Upang buong mundo’y
  Ating pamunuan.
  S’ya’y susundin walang hanggan,
  Ligtas lahat, yumao man.
 5. Titik: Joel H. Johnson, 1802–1882
  Himig: Ebenezer Beesley, 1840–1906