Es redzēju, kā eņģelis

Dziesmas vārdi

 1. 1. Es redzēju, kā eņģelis no debess augstumiem
  Ar prieka vēsti nolaidās pie Dieva svētajiem.
  Lai bailes zūd un šaubas gaist, lai līksmo katra sirds —
  Lūk, gaišā patiesības vēsts pār visu zemi mirdz.
 2. 2. Es dzirdēju, kā eņģelis sauc balsī varenā —
  Lai katra auss to uzklausa, ir tuvu Pestītājs!
  Lai Dieva bīstas ļautiņi un steidz Tam tuvoties,
  Liec galvas tautu ķēniņi — nāk visa Pavēlnieks!
 3. 3. Dievs zemi, jūru radījis un skaidros ūdeņus,
  Drīz liktenīgā stunda nāks — Viņš tiesās cilvēkus.
  Jel dodiet godu Dievam, Viņa Vārdu slavējiet!
  Tā vēstīja man eņģelis no debess augstumiem.
 4. Vārdi: autors nezināms, ap 1840. g.
  Mūzika: angļu melodija Ralph Vaughan Williams (1872–1958) apdarē. Mūzika publicēta no gr. English Hymnal ar Oxford University Press atļauju. 
  Bez rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas pavairot aizliegts.