Mga Himig ng Papuri

Mga Titik

 1. 1. Mga himig’ ng papuri
  Sa Hari ng lahat,
  Na S’yang namamahala sa
  Langit, lupa’t dagat.
 2. Purihin ang Kanyang ngalan
  At kapangyarihan!
  At S’ya ay ating sambahin,
  Hari kailanpaman.
 3. 2. Sa Kanyang utos susunod
  Ang mga daigdig,
  At kanilang ’tinatanghal,
  Dunong N’ya’t pagibig.
 4. Purihin ang Kanyang ngalan
  At kapangyarihan!
  At S’ya ay ating sambahin,
  Hari kailanpaman.
 5. 3. Maging ang munting bulaklak
  At ang ibong maya
  Ay kalinga N’ya at mahal,
  ’Pagkat Kanyang likha.
 6. Purihin ang Kanyang ngalan
  At kapangyarihan!
  At S’ya ay ating sambahin,
  Hari kailanpaman.
 7. 4. Kaya’t muling awitan ang
  Ating Panginoon;
  Sa papuri’t dala ngin n’yo,
  Agad S’yang tutugon.
 8. Purihin ang Kanyang ngalan
  At kapangyarihan!
  At S’ya ay ating sambahin,
  Hari kailanpaman.
 9. Titik: Ada Blenkhorn
  Himig: Alfred Beirly