Mga Kautusan sa Tuwina ay Sundin

Lyrics

 1. 1. Ang mga utos Sa t’wina’y sundin!
  Dito ay ligtas tayo at payapa.
  Mga biyaya’y Ibibigay N’ya.
  Ana ng propeta:
 2. Sundin ang utos. Dito’y ligtas at payapa.
 3. 2. Tayo’y anak N’ya; tayo’y anak N’ya,
  at dapat mapatunayang matapat.
  Magtiwala tayo Sa Kanyang pangako,
  Dinggi’y propeta:
 4. Sundin ang utos. Dito’y ligtas at payapa.
 5. Titik at himig: Barbara A. McConochie, p. 1940
  © 1975 IRI