Duok man dar šventumo

Lyrics

 1. 1. Duok man dar šventumo,
  dvasinės jėgos,
  dar varguos kantrumo,
  ryžto atgailoj;
  Jėzaus nepamiršti,
  likt Jo globoje,
  duok džaugsmo tarnyste,
  tikslo maldoje.
 2. 2. Duok šlove Jo džiaugtis,
  Juo pasitikėt,
  duoki būt dėkingam,
  žodį Jo mylėt;
  ašarų ir skausmo
  dėl Kristaus kančios,
  duok man ištvermės ir
  džiaugsmo atgaivos.
 3. 3. Teik daugiau tyrumo,
  ilgesio namų;
  duok įveikti viską,
  likti be dėmių.
  Teik daugiau vertumo,
  Dvasios dovanų,
  kad per tai galėčiau
  toks kaip Kristus būt.
 4. Žodžiai ir muzika: Philip Paul Bliss, 1838–1876.