Mer hellighet gi meg

Lyrics

 1. 1. Mer hellighet gi meg,
  mer kraft i min ånd,
  mer tålmod, ei klage,
  mer fri syndens bånd,
  mer tro på min Fader,
  mer sans for hans ord,
  mer lyst til å tjene,
  mer trofast på jord.
 2. 2. Mer takknemlig være,
  mer tiltro til Gud,
  mer sannhet å lære,
  mer tro på hans bud,
  mer sorg for hans smerte,
  mer tenke derpå,
  mer ydmyk av hjerte,
  mer «nesten» forstå.
 3. 3. Mer renhet du gi meg,
  mer styrke i savn,
  mer fri fra all jordisk,
  mer tro på ditt navn,
  mer verdig for riket,
  mer offer av meg,
  mer renset og hellig,
  mer, Frelser, lik deg.
 4. Tekst og musikk: Philip Paul Bliss, 1838–1876