Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan

Lyrics

 1. 1. Kabanalang lalo,
  Ang kahilingan,
  At sa kasalanan
  Ay kalungkutan,
  Lalong pananalig
  Sa Manunubos,
  Sa paglilingkod ko’y
  Ligayang lubos.
 2. 2. Puso ko’y gawaran
  Ng pasalamat,
  Pag-asa’t ligaya
  Sa l’walhati N’ya;
  Sa Kanyang dinanas,
  Luha at dusa;
  Sa mga pagsubok,
  Magpakumbaba.
 3. 3. Ako’y dalisayin,
  Bigyang lakas din,
  Bigyang pagnanasang
  Langit marating;
  Mas karapat-dapat
  Sa kaharian,
  Mithiing si Cristo
  Ay matularan.
 4. Titik at himig: Philip Paul Bliss, 1838–1876