O Gud, vår hjälp i svunnen tid

Sångtexter

 1. 1. O Gud, vår hjälp i svunnen tid,
  vår framtids hopp du är,
  vårt värn, vår tröst i livets strid,
  vi evigt ha dig kär.
 2. 2. I skuggan av din tron, o Gud,
  vi ännu säkra gå.
  Din arm är stark och glatt ditt bud,
  dess skydd vi lita på.
 3. 3. Förr’n jordens grund blev lagd du var
  vår Gud i himlens råd.
  Vår jord åt oss du skapat har
  med visdom, makt och nåd.
 4. 4. Ett tusen år uti din syn
  är lik en afton flydd,
  ja, kort som molnets flykt i skyn
  som solen gav sitt skydd.
 5. 5. O Gud, vår hjälp i svunnen tid,
  vår framtids hopp du är.
  O, led oss genom livets strid,
  ett evigt hem beskär.
 6. Text: Isaac Watts, 1674–1748. Medtagen i kyrkans första psalmbok 1835.
  Musik: William Croft, 1677–1727