Betliejau mažas

Lyrics

 1. 1. Betliejau mažas, tarp kalnų
  paskendęs tamsoje,
  virš tavo miegančių namų –
  žvaigždutės danguje.
  O tavyje sušvito
  skaisti dangaus šviesa –
  vilties ir meilės amžinos
  ji buvo kupina.
 2. 2. Pagimdė Kristų Marija,
  o Dievo angelai,
  pasauliui miegant naktyje,
  Jį saugojo budriai;
  ir džiugią žinią skelbė:
  „Mums užgimė Sūnus!
  Per Jį juk Dievui bus šlovė,
  ramiai gyvens žmogus.“
 3. 3. Taip tyliai žemei suteikta
  brangiausia dovana,
  dangaus į širdį siunčiama
  palaima amžina.
  Į nuodėmės pasaulį
  atėjo Jėzus šviest.
  Užeis ir pasiliks pas tą,
  kas Jį širdin pakvies.
 4. Žodžiai: Phillips Brooks, 1835–1893.
  Muzika: Lewis H. Redner, 1831–1908.