O kom, alle sjeler

Lyrics

 1. 1. O kom, alle sjeler,
  syng med fryd og glede,
  for født er vår konge i Betlehem.
  Kom, vi ham prise,
  han er englers konge.
 2. O kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  Jesus Krist.
 3. 2. Nå engler ham priser
  høyt med himmelsk lovsang.
  O kom, all Guds skapning og syng i kor:
  Ære til Gud,
  ære være Sønnen.
 4. O kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  Jesus Krist.
 5. 3. Ja, Herre, vær hilset,
  du som kom til jorden.
  O Jesus, all ære vi gir til deg,
  Sønn av vår Fader,
  nå blant oss i kjødet.
 6. O kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  o kom, la oss ham prise,
  Jesus Krist.
 7. Tekst: Tilskr. John F. Wade, ca. 1711–1786
  Musikk: Tilskr. John F. Wade