ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Lyrics

 1. 1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ
  ชื่นใจยินดีมีชัย!
  เชิญมาเชิญมาไวสู่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม
  มาเฝ้าพระกุมาร
  ราชาแห่งเทพปรีดิ์เปรม
 2. เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  พระคริสต์เจ้า
 3. 2. จงเปล่งเสียงสรรเสริญท่าน
  เถิดเหล่าเทพในวิมาน
  ร้องให้กังวานเถิดชาวสวรรค์เบื้องบน!
  สิริแด่พระเจ้า
  สิริในที่สูงสุด
 4. เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  พระคริสต์เจ้า
 5. 3. เราน้อมตนต้อนรับท่าน
  พระประสูติเช้าวันนี้
  เยซูขอพระองค์อุดมด้วยสิริ
  พระบุตรพระบิดา
  มาปรากฎในเนื้อหนัง
 6. เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  เชิญมาสักการะพระองค์
  พระคริสต์เจ้า
 7. เนื้อร้อง : เชื่อว่าประพันธ์โดย จอห์น เอฟ. เวด, ประมาณ 1711–1786; แปลโดย เฟรดเดอริก โอเคลีย์, 1802–1880
  ทำนอง : เชื่อว่าประพันธ์โดย จอห์น เอฟ. เวด