Stille natt, hellige natt

Tekster

 1. 1. Stille natt, hellige natt!
  Fred og ro, himmelsk lys
  hyller moder og barnet så tro,
  hellig lille, yndig og god.
  Hvil i himmelens fred,
  hvil i himmelens fred.
 2. 2. Stille natt, hellige natt!
  Hyrdene lyttet glad
  da det lød fra englenes kor:
  Eder født en frelser på jord,
  hist i Betlehem stad,
  hist i Betlehem stad.
 3. 3. Stille natt, hellige natt!
  Jesus Krist, verdens lys,
  fra hans åsyn skinner Guds fred,
  frelse kom til jorden herned.
  Jesus, Herren, er født,
  Jesus, Herren, er født.
 4. Tekst: Joseph Mohr, 1792–1848
  Musikk: Franz Gruber, 1787–1863