Dieve, šis darbas nuostabus

Lyrics

 1. 1. Dieve, šis darbas nuostabus –
  girti tavus šventus vardus,
  skelbt meilę, tiesą nuo aušros
  ligi pat vakaro žaros.
 2. 2. Poilsio štai šventa diena,
  žemiškų rūpesčių nėra.
  Te padėka manos širdies
  kaip arfa Dovydo skambės!
 3. 3. Girsiuos aš Viešpaties darbais,
  Jo gyvas žodis nesibaigs.
  Meilė, malonė ir tiesa
  šventa, šlovinga, amžina.
 4. 4. Šlovinsiu dar labiau Tave,
  kai amžinybės namuose
  aiškiai matysiu, kad esi
  džiaugsmo pilnatvės spindesy.
 5. 5. Nuodėmės mano praeities
  jau nevaldys daugiau širdies.
  Priešą įveikus savyje
  bus nebaisi jokia galia.
 6. 6. Tądien suprasiu, kad galiu
  skrosti visus tiesos kelius.
  Šviesios svajonės taps būtim,
  amžino džiugesio šalim.
 7. Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748.
  Muzika: John J. McClellan, 1874–1925.