O Kaylugod na Gawain

Lyrics

 1. 1. O kaylugod na gawain,
  O Diyos, Kayo’y pupurihin,
  Pagibig N’yo’y a awitin,
  Ang totoo’y aalamin.
 2. 2. O kaylugod na pangilin
  Ang pangamba’y ’di daramhin.
  Puso ko sana’y kahimig,
  Banal na alpa ni David
 3. 3. Sa Diyos puso’y may tagumapy,
  Wika’t gawa’y anong husay.
  Biyaya N’yo ay kayringal!
  Payo N’yo ay sakdal banal!
 4. 4. Ngunit bawat kong tagumpay
  Ay sa inyo iaalay,
  Sa araw na Kayo’y masdan
  At sa piling N’yo manahan!
 5. 5. Kasalanang hadlang noon,
  ’Di na gagambala ngayon.
  Dadaigin ang kahinaan,
  Lulupigin, kasamaan.
 6. 6. At akin ding makakamtan
  Doon ang pinakaasam,
  Kapangyarihang kaytamis
  Sa walang hanggan N’yong langit.
 7. Titik: Isaac Watts, 1647–1748
  Himig: John J. McClellan, 1874–1925