Dieviška šviesa

Lyrics

 1. 1. Upokšny, medy, gėlėse
  yr dieviška šviesa.
  Ji kursto viltį ateities
  ir džiaugsmą širdyse.
 2. Dieviška sava šviesa,
  Tėve, šildyk mus.
  Tiesą apažint padėk,
  mokyki paklust.
  Mūs šventoji misija –
  pasauliui žinią nešt.
  Tikėjimas širdy spindės,
  o Tiesa mus ves.
 3. 2. Kiekvieno vaiko širdyje
  tikėjimo šviesa
  kaip pumpuras te išsiskleis
  ir sužydės visa.
 4. Dieviška sava šviesa,
  Tėve, šildyk mus.
  Tiesą apažint padėk,
  mokyki paklust.
  Mūs šventoji misija –
  pasauliui žinią nešt.
  Tikėjimas širdy spindės,
  o Tiesa mus ves.
 5. 3. Tikėjimo šviesa nušvies
  Tavus kilnius tikslus.
  O Tėve, širdis apvalyk,
  apreikški valią mums.
 6. Dieviška sava šviesa,
  Tėve, šildyk mus.
  Tiesą apažint padėk,
  mokyki paklust.
  Mūs šventoji misija –
  pasauliui žinią nešt.
  Tikėjimas širdy spindės,
  o Tiesa mus ves.
 7. Žodžiai: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973. © 1944 IRI
  Muzika: Mildred T. Pettit, 1895–1977, aranžuota. © 1944 IRI