Le Sulu o le Atua

Lyrics

 1. 1. Le sulu o le Atua e i la‘au, vai, ma fugala‘au.
  Le fa‘amoemoe e tupu ai mo mea e ō‘o mai.
 2. Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.
  Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.
  Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.
  E fai o au mea moni mo matou fetu ao.
 3. 2. E i ai le fa‘atuatua i loto o fanau uma lava.
  Pei o ni fua e fotu mai ma tupu mafalā.
 4. Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.
  Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.
  Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.
  E fai o au mea moni mo matou fetu ao.
 5. 3. Le fa‘atuatua matou iloa ai lou finagalo lilo.
  O matou loto fa‘amamā, matou iloa ai.
 6. Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.
  Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.
  Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.
  E fai o au mea moni mo matou fetu ao.
 7. Upu: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973
  Fati: Mildred T. Pettit, 1895–1977, fa‘anotaina