Jau diena aust

Lyrics

 1. 1. Jau diena aust, prom ēnas slīd,
  Ciānas karogs vējā plīv’.
  Sārts kvēlo gaišās dienas rīts,
  Sārts kvēlo gaišās dienas rīts,
  Tas visu zemi sasildīs.
 2. 2. Gaist tumšie maldu mākoņi,
  Dievišķas gaismas kliedēti.
  Spīd spoži tā no tālienes,
  Spīd spoži tā no tālienes
  Un tautām patiesību nes.
 3. 3. Tiek visām tautām sludināts,
  Israēls saņem svētības,
  Un Jūdas nama atlikums,
  Un Jūdas nama atlikums
  Drīz apsolīto zemi gūs.
 4. 4. Lai citticīgie pievēršas!
  Uzklausiet, runā Jehova!
  Ir Viņa roka atsegta,
  Ir Viņa roka atsegta,
  Viņš Savus ļaudis pulcina.
 5. 5. Ar zemi debess sastopas,
  Apvieno savas liecības.
  Lai Ciāna mūs apgaismo,
  Lai Ciāna mūs apgaismo
  Un mājup sasauc pestītos!
 6. Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)
  Mūzika: George Careless (1839–1932)