Jau aušta rytas

Lyrics

 1. 1. Jau aušta rytas, traukias tamsa
  virš kiekvienos tautos, šalies.
  Didinga švinta jau diena,
  didinga švinta jau diena –
  Sionės vėliava plazdės.
 2. 2. Jau greit klaidų migla išnyks
  Dievo teisumo spinduliuos;
  seniai laukta šlovė sušvis,
  seniai laukta šlovė sušvis
  visuos pasaulio pakraščiuos.
 3. 3. Kai bus pagonys sukviesti,
  upė malonių jiems tekės.
  Judėjai, tapę nuplauti,
  Judėjai, tapę nuplauti,
  žadėtoj žemėje klestės.
 4. 4. Jehova kalba, vaike, tau,
  o, atsigręžk visa širdim!
  Ranka galinga moja jau,
  Ranka galinga moja jau,
  vaikus sukviesdama glėbin.
 5. 5. Šventieji liudija drauge
  su angelais, jog tai tiesa:
  Sionės sklinda jau šviesa,
  Sionės sklinda jau šviesa;
  namo parves ji ir tave.
 6. Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.
  Muzika: George Careless, 1839–1932.