Ua Tafa Ata

Lyrics

 1. 1. Ua tafa ata, mavae le po;
  Le fu‘a Siona ua tu mai.
  Ua o‘o mai se aso fou;
  Ua o‘o mai se aso fou:
  Le lalolagi mamalu ai.
 2. 2. Ua mavae ao o mea sese,
  I le sulu o mea moni paˈia.
  Le mamalu ua sau mai luga;
  Le mamalu ua sau mai luga;
  Ua lata oˈo mai i tagata.
 3. 3. Ua oˈo mai aso o Nuˈu ese;
  Isaraelu ua manuia.
  Ua faˈamamā o sā Iuta;
  Ua faˈamamā o sā Iuta,
  Ma toe ʻaumai latou i Kanana.
 4. 4. Ieova fetalai faˈafofoga;
  Liliu mai Nuˈu ese ma ola ai.
  Ua faˈaali mai o lona ˈaˈao;
  Ua faˈaali mai o lona ˈaˈao,
  E tali lona nuˈu o le feagaiga.
 5. 5. Ua aumai e agelu mea tonu;
  Ua latou tuˈu mai molimau.
  Le mālamalama o Siona ua sau
  Le mālamalama, o Siona ua sau,
  E togiola o ana fānau.
 6. Upu: Parley P. Pratt, 1807–1857
  Fati: George Careless, 1839–1932