Tē hiti mai nei te mahana

Lyrics

 1. 1. Tē hiti mai nei te mahana,
  Hi’o i tō Ziona reva.
  Mahana māramarama,
  Mahana māramarama,
  Nehenehe ai te fenua.
 2. 2. E ’ore te mau peu ’ī’ino
  I te māramarama mo’a.
  Te ’ana’ana mai nei ra,
  Te ’ana’ana mai nei ra,
  I ni’a i te mau fenua.
 3. 3. Te tau teie no te ’Ētene,
  Fātata mai te mahana
  E maita’i ai ’īserā’ela,
  E maita’i ai ’īserā’ela,
  I te fenua i parauhia.
 4. 4. Fa’aro’o mai ia Iehova
  Ha’apa’o i Ta’na ra parau.
  Fa’atoro mai Oia,
  Fa’atoro mai Oia,
  I To’na rima mana rahi.
 5. 5. Te parau mai nei te mau mēlahi
  E te parau mau no te ao nei
  Te hiti maira Ziona
  Te hiti maira Ziona
  ’Ia tāhō’ē i Tōna feiā.
 6. D’après le texte anglais de Parley P. Pratt, 1807–1857
  Musique de George Careless, 1839–1932