Katotohanan ng Diyos

Mga Titik

 1. 1. Katotohanan ng Diyos,
  Magliwanag kang lubos!
  Kadilima’y pawiin
  Sa puso’t isip namin.
 2. 2. Pagsilang ng propeta
  Naipanumbalik ka.
  Saserdote’ng may tangan,
  Susing katotohanan.
 3. 3. At tulad ng liwanag,
  Tagumpay, may banaag.
  At ang katotohanan,
  May ning-ning walang hanggan.
 4. Titik: Parley P. Pratt, 1807–1857
  Himig: Alexander Schreiner, 1901–1987