Hvor kan jeg finne fred?

Lyrics

 1. 1. Hvor kan jeg finne fred?
  Hvem kan meg trøste
  når intet annet sted
  jeg kan bli hel,
  når syndens gjerning lar
  meg uro høste
  og angerkvaler tar
  tak i min sjel?
 2. 2. Og når jeg stadig mer
  plages av smerte,
  rådvill jeg rundt meg ser:
  Hvem er meg nær?
  Hvem kan med skånsom hånd
  lette mitt hjerte?
  Hvem kan forstå min ånd?
  Frelseren kjær.
 3. 3. Han gir meg svar i lønn,
  går meg i møte
  i mitt Getsemane,
  Frelser og venn.
  Han gir meg fred og ro,
  vil aldri støte.
  Jeg vet min Frelser god
  elsker meg enn’.
 4. Tekst: Emma Lou Thayne, f. 1924. © 1973 IRI
  Musikk: Joleen G. Meredith, f. 1935. © 1973 IRI