Ofte stilte spørsmål

  Den nye salmeboken og barnas sangbok vil bli laget for å samordne musikken på alle språk og dekke behovene til en verdensomspennende kirke. Utvalgene vil innbefatte en kjerne av samler og sanger som forkynner evangeliets læresetninger. Nye og eksisterende salmer og sanger fra hele verden vil bli evaluert og vurdert om de skal tas med. Ytterligere lokale salmer og sanger vil være tilgjengelig i supplerende digitale samlinger.

  Hvorfor blir bøkene revidert?

  Salmer og Barnas sangbok blir revidert for å samordne musikken som brukes til tilbedelse av medlemmer i hele verden. Samlingene vil inneholde eksisterende, ny og oppdatert musikk for å dekke medlemmenes behov over hele verden. De trykte samlingene vil være de samme over hele verden, og gi det samme utvalg av salmer og barnesanger på hvert språk. Ytterligere salmer og sanger tilpasset spesielle språk og områder, vil også bli gjort tilgjengelig for medlemmer gjennom digitale kanaler.

  Hvem leder revisjonene?

  Disse revisjonene ledes av komiteer som arbeider under ledelse av generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes ledere på generalplan. Komiteene er sammensatt av ansatte i Kirken og kalte medlemmer med ekspertise på en rekke områder slik som innen musikk, utdannelse, litteratur, kulturer og Kirkens lære.

  Når vil de nye bøkene bli tilgjengelig?

  Utviklingen av begge bøkene er forventet å ta flere år, der komiteene koordinerer og vurderer om både nye og eksisterende salmer og sanger skal tas med. Oversettelse av bøkene vil begynne etter at det arbeidet er fullført.

  Hva vil skje med dagens salmebok og Barnas sangbok ?

  Dagens bøker vil fortsatt bli brukt helt til de nye samlingene blir utgitt på trykk og i digitale kanaler. Disse gjeldende samlinger vil være tilgjengelig som eldre samlinger i digitale kanaler så snart de nye bøkene er distribuert.

  Vil lydopptak av salmene og barnesangene bli oppdatert?

  Ja. Et nytt sett med innspillinger av instrumental- og stemme-delene vil bli laget for de reviderte samlingene, på flere språk.

  Kan jeg komme med forslag angående den nye salmeboken og barnesangboken?

  Ja. Du kan komme med forslag til den nye samlingen ved å ta spørreundersøkelsen og gi tilbakemelding.

  Kan jeg sende inn tittelen på en eksisterende salme eller sang som er godt kjent på mitt språk, slik at den kan bli vurdert for å bli tatt med?

  Ja. Du kan komme med forslag på eksisterende salmer og sanger gjennom å ta spørreundersøkelsen og gi tilbakemelding. Bare originale salmer og sanger skulle sendes inn gjennom innsendingsverktøyet. Lær mer.

  Vil min nasjonalsang finnes i salmeboken?

  På grunn av at de nye kjernesamlingene vil være de samme på hvert språk, vil ikke nasjonalsanger bli tatt med i de trykte salmebøkene. Hellig musikk av lokal interesse kan imidlertid bli gjort tilgjengelig for medlemmer etter språk gjennom digitale kanaler dersom de er passende og doktrinært korrekte.

  Hvordan sender jeg inn en av mine originale salmer eller barnesanger til vurdering?

  Lær mer på siden Hvordan sende inn.

  Kan jeg sende bare tekst eller bare musikk til vurdering? Hvis jeg kan det, hvordan vil den tilhørende musikken eller teksten bli valgt?

  Ja. Bidragsytere kan sende inn en salme eller sang uten musikk, eller musikk uten tekst. Flere tekster og melodier vil bli satt sammen og vurdert.

  Kan jeg sende inn en salme eller sang med den musikalske stilen i min kultur, selv om den ikke ligner på den musikalske stilen som vanligvis har blitt tatt med i salmeboken eller Barnas sangbok tidligere?

  Ja. Vi oppfordrer til innsending av salmer og sanger fra flere kulturelle stilarter.

  Når er fristen for innsending?

  For å bli vurdert til de reviderte samlingene, må nye innsendinger være mottatt innen 1. juli 2019.

  Hvem vil gjennomgå min innsendte musikk?

  Innsendinger vil bli gjennomgått anonymt og vurdert om de skal tas med av komiteene for salmeboken og barnas sangbok.

  Kan alle sende inn ny musikk for vurdering?

  Ja. For innsendere under 18 år vil det bli krevet tillatelse fra foreldre eller foresatte.

  Hvis min innsending blir utvalgt og tatt med, sier jeg da fra meg min opphavsrett?

  Nei. Du vil beholde opphavsretten for verket ditt. De hvis innsendinger blir utvalgt vil imidlertid bli bedt om å gi Kirken uforbeholden bruksrett.