Photo of the Month


[photo] Photo of the Month by Hazel F. Sorensen