Forkortelser

Det Gamle Testamente

1 Mos

Første Mosebog

2 Mos

Anden Mosebog

3 Mos

Tredje Mosebog

4 Mos

Fjerde Mosebog

5 Mos

Femte Mosebog

Jos

Josvabogen

Dom

Dommerbogen

Ruth

Ruths Bog

1 Sam

Første Samuelsbog

2 Sam

Anden Samuelsbog

1 Kong

Første Kongebog

2 Kong

Anden Kongebog

1 Krøn

Første Krønikebog

2 Krøn

Anden Krønikebog

Ezra

Ezras Bog

Neh

Nehemias’ Bog

Est

Esters Bog

Job

Jobs Bog

Sl

Salmernes Bog

Ordsp

Ordsprogenes Bog

Præd

Prædikerens Bog

Højs

Højsangen

Es

Esajas’ Bog

Jer

Jeremias’ Bog

Klages

Klagesangene

Ez

Ezekiels Bog

Dan

Daniels Bog

Hos

Hoseas’ Bog

Joel

Joels Bog

Am

Amos’ Bog

Obad

Obadias’ Bog

Jon

Jonas’ Bog

Mika

Mikas Bog

Nah

Nahums Bog

Hab

Habakkuks Bog

Sef

Sefanias’ Bog

Hagg

Haggajs Bog

Zak

Zakarias’ Bog

Mal

Malakias’ Bog

Det Nye Testamente

Matt

Matthæusevangeliet

Mark

Markusevangeliet

Luk

Lukasevangeliet

Joh

Johannesevangeliet

ApG

Apostlenes Gerninger

Rom

Romerbrevet

1 Kor

Første Korintherbrev

2 Kor

Andet Korintherbrev

Gal

Galaterbrevet

Ef

Efeserbrevet

Fil

Filipperbrevet

Kol

Kolossenserbrevet

1 Thess

Første Thessalonikerbrev

2 Thess

Andet Thessalonikerbrev

1 Tim

Første Timotheusbrev

2 Tim

Andet Timotheusbrev

Tit

Titusbrevet

Filem

Filemonbrevet

Hebr

Hebræerbrevet

Jak

Jakobsbrevet

1 Pet

Første Petersbrev

2 Pet

Andet Petersbrev

1 Joh

Første Johannesbrev

2 Joh

Andet Johannesbrev

3 Joh

Tredje Johannesbrev

Jud

Judasbrevet

Åb

Johannes’ Åbenbaring

Mormons Bog

1 Ne

Nefis Første Bog

2 Ne

Nefis Anden Bog

Jakob

Jakobs Bog

En

Enoshs Bog

Jar

Jaroms Bog

Omni

Omnis Bog

MormO

Mormons Ord

Mosi

Mosijas Bog

Alma

Almas Bog

Hel

Helamans Bog

3 Ne

Tredje Nefi

4 Ne

Fjerde Nefi

Morm

Mormons Bog

Eter

Eters Bog

Moro

Moronis Bog

Lære og Pagter

L&P

Lære og Pagter

OE–1

Officiel Erklæring – 1

OE–2

Officiel Erklæring – 2

Den Kostelige Perle

Moses

Moses’ Bog

Abr

Abrahams Bog

JS–M

Joseph Smith – Matthæusevangeliet

JS–H

Joseph Smith – Historie

TA

Trosartiklerne

Andre forkortelser og forklaringer

GS

Guide til Skrifterne

JSO

Joseph Smiths Oversættelse

HEB

Anden mulig oversættelse af den hebraiske tekst.

GR

Anden mulig oversættelse af den græske tekst

DVS

Forklaring på idiomer og vanskelige konstruktioner.

EL

Andre ord, der tydeliggør forældede udtryk.