19. Cesarea over Sarons slette og til Karmel

Bildet er tatt nordover og tvers over oldtidshavnen i Cesarea. Også øverst i bildet Karmel-fjellkjeden.

Viktige hendelser: Elias (Elijah) utfordrer de falske profeter ved Karmel-fjellet (1 Kong 18). Via Maris (Sjøveien), en viktig vei i oldtiden, lå øst for Cesarea. Etter å ha mottatt et forunderlig syn mens han oppholdt seg i Joppe, begynte Peter sitt virke blant hedningene ved å undervise en romersk høvedsmann som het Kornelius i Cesarea (Apg 10). Filip underviste og bodde her og hadde fire døtre som profeterte (Apg 8:40; 21:8–9). Paulus satt fengslet i byen i to år (Apg 23–26). Han forkynte for Felix, Festus og Herodes Agrippa II, som sa: “Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen” (Apg 26:28).

foto 19(klikk for å vise større)

19. Cesarea og Saron-sletten mot Karmel. Paulus forkynte for kong Agrippa i denne byen (se Apg 26).