Bibelske landkort og fotografier

Landkort og register over stednavne

Nedenstående landkort kan bidrage til en større forståelse af skrifterne. Når man kender til geografien i de områder, der omtales i skrifterne, kan man bedre forstå de begivenheder, der udspandt sig deri.

 1. Landskabskort over Palæstina

 2. Israels udvandring fra Egypten og indvandring i Kana’an

 3. Fordelingen af landet mellem de tolv stammer

 4. Davids og Salomos rige

 5. Det Assyriske Rige

 6. Det Nye Babyloniske Rige (Nebukadnesar) og Det Egyptiske Rige

 7. Perserriget

 8. Romerriget

 9. Verden på Det Gamle Testamentes tid

 10. Kana’an på Det Gamle Testamentes tid

 11. Palæstina på Det Nye Testamentes tid

 12. Jerusalem på Jesu tid

 13. Apostlen Paulus’ missionsrejser

 14. Tværsnit af Palæstina på Bibelens tid

Register over stednavne

oversigtskort(klik for at forstørre)

Ved hjælp af det alfabetiske register over stednavne kan man finde en bestemt lokalitet på landkortene. Hvert opslag indeholder et kortnummer, efterfulgt af et koordinatsæt, som består af en kombination af et bogstav og et tal. For eksempel betyder Rabba (Amman), 1:D5, at den pågældende lokalitet findes på kort 1 i felt D5. Man finder et bestemt felt på et kort ud fra koordinaterne for oven og langs siden af det pågældende kort. Alternative navne står anført i parentes, for eksempel, Rabba (Amman). Et spørgsmålstegn efter et navn viser, at den angivne beliggenhed er mulig eller sandsynlig, men endnu ikke sikker.

Herunder følger en forklaring på de forskellige symboler og skriftsnit, som bruges på landkortene. Ud over disse kan de enkelte kort rumme tegnforklaringer på andre symboler, som vedrører det pågældende kort.

En rød prik symboliserer en by. Somme tider forbinder en linje prikken med navnet på byen eller stedet.

En lille sort trekant symboliserer et bjerg.

Det Døde Hav

Dette skriftsnit bruges som angivelse af geografiske steder, som f.eks. oceaner, have, søer, floder, bjerge, dale, ørkener og øer.

Jerusalem

Dette skriftsnit bruges som angivelse af alle byer (og til detaljerede stedsangivelser på bykortet over Jerusalem).

Moab

Dette skriftsnit bruges som angivelse af mindre politiske inddelinger, som f.eks. regioner, folk og stammer.

Judæa

Dette skriftsnit bruges som angivelse af større politiske inddelinger, som f.eks. nationer, lande og kontinenter.