Hărţi şi fotografii din Biblie

Hărţile Şi Indexul Numelor Locurilor

Următoarele hărţi vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine scripturile. Cunoscând geografia ţărilor menţionate în scripturi, puteţi înţelege mai bine evenimentele din scripturi.

 1. Harta Fizică A Pământului Sfânt

 2. Exodul Poporului Lui Israel Din Egipt Şi Intrarea Lui În Canaan

 3. Împărţirea Regiunii Canaan Între Cele 12 Triburi

 4. Imperiul Lui David Şi Al Lui Solomon

 5. Imperiul Asirian

 6. Noul Imperiu Al Babilonului (Nebucadneţar) Şi Împărăţia Egiptului

 7. Imperiul Persan

 8. Imperiul Roman

 9. Lumea Vechiului Testament

 10. Canaan În Timpul Vechiului Testament

 11. Pământul Sfânt În Timpul Vechiului Testament

 12. Ierusalimul În Timpul Lui Isus

 13. Călătoriile Misionare Ale Apostolului Pavel

 14. Cotele Pământului Sfânt În Timpul Bibliei

Indexul numelor locurilor

hartă de asamblu(apasă pentru a vedea o imagine mai mare)

Indexul numelor locurilor vă poate ajuta să găsiţi un loc anumit pe hartă. Pentru fiecare nume se precizează numărul hărţii urmat de grila de referinţă, reprezentată de un număr şi o literă. De exemplu, pentru Rabat (Amon) din prima hartă, amplasamentul este indicat prin 1:C5; ceea ce înseamnă, harta 1, pătratul C5. Puteţi localiza amplasamentule exacte pe fiecare harta, luând drept referinţă coordonatele înscrise în partea de sus şi în partea laterală a hărţii. Numele alternative ale locurilor sunt înscrise în paranteze; de exemplu, Rabat (Amon). Un semn de întrebare care apare după un nume arată că acel amplasament, menţionat pe hartă, este posibil sau probabil, dar nu sigur.

Mai jos, sunt redate explicaţii pentru a înţelege diferitele simboluri sau caractere folosite în hărţi. În plus, fiecare hartă poate conţine legende cu explicaţii pentru simbolurile suplimentare aparţinând acelei hărţi:

Un punct roşu reprezintă un oraş sau o localitate. Uneori, există o linie între punct şi numele oraşului sau al amplasamentului.

Un triunghi negru, mic, reprezintă un munte.

Marea Moartă

Aceste caractere sunt folosite pentru a înscrie locurile geografice, cum ar fi oceane, mări, lacuri, râuri, munţi, pustiuri, văi, deşerturi şi insule.

Ierusalim

Aceste caractere sunt folosite pentru toate oraşele şi localităţile (şi pentru amplasamentele detailate pe harta oraşului Ierusalim).

moab

Aceste caractere sunt folosite pentru diviziuni politice mai mici, cum ar fi regiuni, popoare şi triburi.

Iudeea

Aceste caractere sunt folosite pentru diviziuni politice mai mari, cum ar fi naţiuni, ţări şi continente.