Kapitola 6

Nefi píše o věcech Božích–Nefiovým záměrem je přesvědčiti lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a byli spaseni. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A nyní já, Nefi, neuvádím rodokmen svých otců v této části svého záznamu; ani ho neuvedu nikdy později na těchto deskách, které píši; neboť je uveden v záznamu, který vede můj otec; pročež, nepíši ho v tomto díle.

  Neboť postačí mi říci, že jsme potomky Jozefovými.

  A nevadí mi, že podrobně nepodám úplnou zprávu o všech věcech svého otce, neboť nemohou býti napsány na těchto deskách, protože potřebuji místo, abych mohl psáti o věcech Božích.

  Neboť veškerým mým záměrem je, abych přesvědčil lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izákovu a Bohu Jákobovu a byli spaseni.

  Pročež to, co se líbí světu, nepíši, ale píši to, co se líbí Bohu a těm, kteří nejsou ze světa.

  Pročež, dám přikázání svému semeni, aby nezaplňovali tyto desky tím, co nemá hodnotu pro děti lidské.