Ensimmäinen Nefin kirja

1. Nefi 

Kertomus Lehistä ja hänen vaimostaan Sariasta sekä hänen neljästä pojastaan, nimeltään (vanhimmasta alkaen) Laman, Lemuel, Sam ja Nefi. Herra kehottaa Lehiä lähtemään Jerusalemin maasta, koska tämä profetoi kansalle sen pahuudesta ja se tavoittelee hänen henkeään. Hän kulkee kolme päivää erämaahan perheensä kanssa. Nefi ottaa veljensä mukaan ja palaa Jerusalemin maahan hakemaan juutalaisten aikakirjaa. Kertomus heidän kärsimyksistään. He ottavat Ismaelin tyttäriä vaimoksi. He ottavat mukaan perheensä ja lähtevät erämaahan. Heidän kärsimyksensä ja ahdinkonsa erämaassa. Heidän matkojensa kulku. He tulevat suurten vesien äärelle. Nefin veljet kapinoivat häntä vastaan. Hän saattaa heidät häpeään ja rakentaa laivan. He antavat paikalle nimeksi Runsaus. He kulkevat suurten vesien poikki luvattuun maahan ja niin edelleen. Tämä on Nefin kertomuksen mukaan, eli toisin sanoen minä, Nefi, kirjoitin tämän aikakirjan.
Luku 1

Nefi aloittaa aikakirjan kansastaan. Lehi näkee näyssä tulipatsaan ja lukee profetian kirjaa. Hän ylistää Jumalaa, ennustaa Messiaan tulemisesta ja profetoi Jerusalemin hävityksestä. Juutalaiset vainoavat häntä. Noin 600 eKr.

Luku 2

Lehi vie perheensä erämaahan, joka ulottuu Punaiseenmereen. He jättävät omaisuutensa. Lehi uhraa uhrin Herralle ja opettaa poikiaan pitämään käskyt. Laman ja Lemuel nurisevat isäänsä vastaan. Nefi on kuuliainen ja rukoilee uskossa; Herra puhuu hänelle, ja hänet valitaan johtamaan veljiään. Noin 600 eKr.

Luku 3

Lehin pojat palaavat Jerusalemiin hakemaan pronssilevyjä. Laban kieltäytyy luovuttamasta levyjä. Nefi kehottaa ja rohkaisee veljiään. Laban anastaa heidän omaisuutensa ja yrittää surmata heidät. Laman ja Lemuel lyövät Nefiä ja Samia, ja enkeli nuhtelee heitä. Noin 600–592 eKr.

Luku 4

Nefi surmaa Labanin Herran käskystä ja hankkii sitten pronssilevyt juonen avulla. Soram päättää liittyä Lehin perheeseen erämaassa. Noin 600–592 eKr.

Luku 5

Saria syyttelee Lehiä. Molemmat riemuitsevat poikiensa paluusta. He uhraavat uhreja. Pronssilevyt sisältävät Mooseksen ja profeettojen kirjoituksia. Levyt osoittavat Lehin Joosefin jälkeläiseksi. Lehi profetoi jälkeläisistään ja levyjen varjeltumisesta. Noin 600–592 eKr.

Luku 6

Nefi kirjoittaa siitä, mikä on Jumalan. Nefin tarkoituksena on saada ihmiset tulemaan Abrahamin Jumalan luokse ja pelastumaan. Noin 600–592 eKr.

Luku 7

Lehin pojat palaavat Jerusalemiin ja pyytävät Ismaelia ja hänen perhekuntaansa liittymään heihin heidän matkallaan. Laman ja muut kapinoivat. Nefi kehottaa veljiään uskomaan Herraan. He sitovat hänet köysillä ja suunnittelevat hänen tuhoaan. Hän vapautuu uskon voimalla. Hänen veljensä pyytävät anteeksi. Lehi ja hänen joukkonsa uhraavat teuras- ja polttouhreja. Noin 600–592 eKr.

Luku 8

Lehi näkee näyn elämän puusta. Hän nauttii sen hedelmää ja haluaa perheensä tekevän samoin. Hän näkee rautakaiteen, kaidan ja kapean polun ja pimeyden sumut, jotka verhoavat ihmisiä. Saria, Nefi ja Sam nauttivat hedelmää, mutta Laman ja Lemuel kieltäytyvät. Noin 600–592 eKr.

Luku 9

Nefi tekee kahdet aikakirjat. Kumpiakin kutsutaan Nefin levyiksi. Isommat levyt sisältävät maallisen historian, pienemmät käsittelevät etupäässä pyhiä asioita. Noin 600–592 eKr.

Luku 10

Lehi ennustaa, että babylonialaiset vievät juutalaiset vankeuteen. Hän kertoo Messiaan, Vapahtajan ja Lunastajan, tulemisesta juutalaisten keskuuteen. Lehi kertoo myös sen tulemisesta, joka on kastava Jumalan Karitsan. Lehi kertoo Messiaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hän vertaa Israelin hajottamista ja kokoamista oliivipuuhun. Nefi puhuu Jumalan Pojasta, Pyhän Hengen lahjasta ja vanhurskauden tarpeellisuudesta. Noin 600–592 eKr.

Luku 11

Nefi näkee Herran Hengen, ja hänelle näytetään näyssä elämän puu. Hän näkee Jumalan Pojan äidin ja saa tietää, että Jumala alentaa itsensä. Hän näkee Jumalan Karitsan kasteen, palvelutyön ja ristiinnaulitsemisen. Hän näkee myös Karitsan kahdentoista apostolin kutsumisen ja palvelutyön. Noin 600–592 eKr.

Luku 12

Nefi näkee näyssä lupauksen maan; sen asukkaiden vanhurskauden, pahuuden ja sortumisen; Jumalan Karitsan tulemisen heidän keskuuteensa; kuinka kaksitoista opetuslasta ja kaksitoista apostolia tulevat tuomitsemaan Israelin; sekä epäuskoon vaipuvien inhottavan ja saastaisen tilan. Noin 600–592 eKr.

Luku 13

Nefi näkee näyssä Perkeleen kirkon, joka perustetaan pakanoiden keskuuteen, Amerikan löytämisen ja asuttamisen, monien selkeiden ja kallisarvoisten osien katoamisen Raamatusta, siitä seuraavan pakanoiden luopumuksen tilan, evankeliumin palauttamisen, myöhempien aikojen kirjoitusten esille tulon ja Siionin rakentamisen. Noin 600–592 eKr.

Luku 14

Enkeli kertoo Nefille pakanoita kohtaavista siunauksista ja kirouksista. On vain kaksi kirkkoa: Jumalan Karitsan kirkko ja Perkeleen kirkko. Suuri ja iljettävä kirkko vainoaa Jumalan pyhiä kaikkien kansakuntien keskuudessa. Apostoli Johannes kirjoittaa maailman lopusta. Noin 600–592 eKr.

Luku 15

Lehin jälkeläiset saavat evankeliumin pakanoilta myöhempinä aikoina. Israelin kokoamista verrataan oliivipuuhun, jonka luonnolliset oksat oksastetaan siihen takaisin. Nefi tulkitsee näyn elämän puusta ja puhuu Jumalan oikeudenmukaisuudesta jumalattomien erottamisessa vanhurskaista. Noin 600–592 eKr.

Luku 16

Jumalattomat pitävät totuutta kovana. Lehin pojat menevät naimisiin Ismaelin tyttärien kanssa. Liahona ohjaa heidän kulkuaan erämaassa. Liahonassa on aika ajoin kirjoitettuna sanomia Herralta. Ismael kuolee; hänen perheensä nurisee ahdinkojen tähden. Noin 600–592 eKr.

Luku 17

Nefin käsketään rakentaa laiva. Hänen veljensä vastustavat häntä. Hän kehottaa heitä vanhurskauteen kertomalla, mitä Jumala on tehnyt Israelille menneisyydessä. Nefi täyttyy Jumalan voimasta. Hänen veljiään kielletään kajoamasta häneen, etteivät he kuihtuisi kuin kuivunut ruoko. Noin 592–591 eKr.

Luku 18

Laiva valmistuu. Jaakobin ja Joosefin syntymä mainitaan. Joukko lähtee laivalla luvattua maata kohti. Ismaelin pojat ja heidän vaimonsa ryhtyvät yhdessä kevytmieliseen ilonpitoon ja kapinointiin. Nefi sidotaan, ja kauhea rajuilma kuljettaa laivaa taaksepäin. Nefi vapautetaan, ja hänen rukouksestaan myrsky asettuu. Väki saapuu luvattuun maahan. Noin 591–590 eKr.

Luku 19

Nefi valmistaa metallista levyjä ja kirjoittaa kansansa historian. Israelin Jumala on tuleva kuudensadan vuoden kuluttua siitä ajasta, kun Lehi lähti Jerusalemista. Nefi kertoo hänen kärsimyksistään ja ristiinnaulitsemisestaan. Juutalaisia halveksitaan ja hajotetaan aina myöhempiin aikoihin asti, jolloin he palaavat Herran luo. Noin 589–570 eKr.

Luku 20

Herra ilmoittaa aikomuksensa Israelille. Israel on valittu ahdingon ahjossa, ja sen on lähdettävä Babylonista. Vertaa Jesajan lukuun 48. Noin 588–570 eKr.

Luku 21

Messias on oleva valona pakanoille ja päästävä vangit vapaiksi. Israel kootaan voimallisesti viimeisinä aikoina. Kuninkaat ovat heidän kasvatusisiään. Vertaa Jesajan lukuun 49. Noin 589–570 eKr.

Luku 22

Israel tullaan hajottamaan kaikkialle maan päälle. Pakanat ruokkivat ja ravitsevat Israelia evankeliumilla viimeisinä aikoina. Israel kootaan ja pelastetaan, ja jumalattomat palavat kuin oljenkorret. Perkeleen valtakunta hävitetään, ja Saatana sidotaan. Noin 589–570 eKr.