Prva knjiga Nefijeva

1 Nefi 

Izvješće o Lehiju i njegovoj ženi Sariji, te njegova četiri sina, koji se zvahu (počev od najstarijega) Laman, Lemuel, Sam i Nefi. Gospod upozorava Lehija nek ode iz zemlje jeruzalemske, jer on prorokovaše narodu o bezakonju njihovu te oni nastojahu oduzeti život njegov. On putuje tri dana divljinom sa svojom obitelji. Nefi vodi svoju braću i vraća se u zemlju jeruzalemsku po zapis Židova. Izvješće o njihovim patnjama. Uzimaju kćeri Jišmaelove za žene. Vode svoje obitelji i odlaze u divljinu. Njihove patnje i nevolje u divljini. Slijed njihovih putovanja. Dolaze do velikih voda. Nefijeva se braća bune protiv njega. On ih postiđuje i gradi lađu. Daju mjestu ime Izobila. Prelaze preko velikih voda u obećanu zemlju, i tako dalje. Ovo je prema izvješću Nefijevu; ili drugim riječima, ja, Nefi, napisah ovaj zapis.
Poglavlje 1

Nefi započinje zapis o svom narodu — Lehi vidi u viđenju stup ognjeni i čita iz knjige proroštva — On slavi Boga, predskazuje dolazak Mesije, i prorokuje uništenje Jeruzalema — Židovi ga progone. Oko 600. pr. Kr.

Poglavlje 2

Lehi vodi svoju obitelj u divljinu pokraj Crvenoga mora — Oni ostavljaju svoj imetak — Lehi prinosi žrtvu Gospodu i uči svoje sinove da obdržavaju zapovijedi — Laman i Lemuel mrmljaju protiv svoga oca — Nefi je poslušan i moli se u vjeri; Gospod mu govori i on je izabran da vlada nad svojom braćom. Oko 600. pr. Kr.

Poglavlje 3

Lehijevi se sinovi vraćaju u Jeruzalem kako bi se domogli mjedenih ploča — Laban odbija predati ploče — Nefi usrdno potiče i ohrabruje svoju braću — Laban krade njihov imetak i pokušava ih ubiti — Laman i Lemuel udaraju Nefija i Sama, a anđeo ih kori. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 4

Nefi ubija Labana po Gospodnjoj zapovijedi i potom pribavlja mjedene ploče lukavim naumom — Zoram izabire pridružiti se Lehijevoj obitelji u divljini. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 5

Sarija prigovara Lehiju — Oboje se raduju zbog povratka svojih sinova — Prinose žrtve — Mjedene ploče sadrže rukopise Mojsija i proroka — Ploče otkrivaju da je Lehi potomak Josipov — Lehi prorokuje o svom potomstvu i o očuvanju ploča. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 6

Nefi piše o onome što je Božje — Nefijeva je nakana uvjeriti ljude da dođu Bogu Abrahamovu i budu spašeni. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 7

Lehijevi se sinovi vraćaju u Jeruzalem te pozivaju Jišmaela i njegov dom da im se pridruže na njihovu putovanju — Laman i drugi se bune — Nefi usrdno potiče svoju braću da imaju vjeru u Gospoda — Oni ga vezuju konopcima i snuju njegovo uništenje — On je oslobođen moću vjere — Njegova braća traže oprost — Lehi i njegova družina prinose žrtvu i paljenice. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 8

Lehi ima viđenje stabla života — On blaguje od njegova ploda i želi da njegova obitelj čini isto — Vidi željeznu šipku, tijesnu i uzanu stazu, te tamne magluštine koje obavijaju ljude — Sarija, Nefi i Sam blaguju od ploda, no Laman i Lemuel odbijaju. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 9

Nefi izrađuje dva zapisa — Svaki se naziva Ploče Nefijeve — Veće ploče sadrže svjetovnu povijest; manje se bave ponajprije svetim stvarima. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 10

Lehi predskazuje da će Židove zasužnjiti Babilonci — On kazuje o dolasku nekoga Mesije, Spasitelja i Otkupitelja među Židove — Lehi također kazuje o dolasku onoga koji će krstiti Jaganjca Božjega — Lehi kazuje o smrti i uskrsnuću Mesije — Uspoređuje raspršivanje i sabiranje Izraela sa stablom masline — Nefi govori o Sinu Božjem, o daru Duha Svetoga i o potrebi za pravednošću. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 11

Nefi vidi Duha Gospodnjega i pokazano mu je u viđenju stablo života — On vidi majku Sina Božjega i saznaje o milostivom silasku Božjem — On vidi krštenje, službeništvo i raspeće Jaganjca Božjega — On također vidi poziv i službeništvo dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 12

Nefi u viđenju vidi zemlju obećanu; pravednost, bezakonje i pad njenih žitelja; dolazak Jaganjca Božjega među njih; kako će dvanaest učenika i dvanaest apostola suditi Izraelu; te mrsko i prljavo stanje onih koji propadnu u nevjeru. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 13

Nefi vidi u viđenju crkvu đavlovu uspostavljenu među poganima, otkriće i naseljavanje Amerike, gubitak mnogih jasnih i dragocjenih dijelova Biblije, stanje otpadništva među poganima kao posljedicu, obnovu evanđelja, izlazak na vidjelo Svetog pisma posljednjih dana, te izgradnju Siona. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 14

Anđeo kazuje Nefiju o blagoslovima i kletvama što će pasti na pogane — Postoje samo dvije crkve: Crkva Jaganjca Božjega i crkva đavla — Svece Božje u svim narodima proganja moćna i odvratna crkva — Apostol Ivan pisat će o svršetku svijeta. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 15

Lehijevo će potomstvo primiti evanđelje od pogana u posljednjim danima — Sabiranje Izraela prispodobljuje se maslini čije će naravne grane biti ponovno pricijepljene — Nefi tumači viđenje stabla života i govori o pravdi Božjoj u razdvajanju opakih od pravednih. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 16

Opake istina teško pogađa — Lehijevi sinovi žene se kćerima Jišmaelovim — Lijahona im pokazuje put u divljini — Poruke od Gospoda zapisane su na Lijahoni s vremena na vrijeme — Jišmael umire; njegova obitelj mrmlja zbog nevolja. Oko 600–592. pr. Kr.

Poglavlje 17

Nefiju je zapovjeđeno da izgradi lađu — Njegova mu se braća suprotstavljaju — On ih usrdno opominje prepričavajući povijest Božjeg djelovanja s Izraelom — Nefi je ispunjen moću Božjom — Njegovoj je braći zabranjeno da ga dotiču, da ne bi usahnuli poput isušene trske. Oko 592–591. pr. Kr.

Poglavlje 18

Lađa je dovršena — Spominju se rođenja Jakova i Josipa — Družina isplovljava za obećanu zemlju — Sinovi Jišmaelovi i njihove žene pridružuju se bučnome slavlju i pobuni — Nefi je vezan, i lađa je tjerana natrag strašnom olujom — Nefi je oslobođen, i njegovom molitvom nevrijeme prestaje — Narod stiže u obećanu zemlju. Oko 591–589. pr. Kr.

Poglavlje 19

Nefi izrađuje ploče od rudače i zapisuje povijest svog naroda — Bog će Izraelov doći šest stotina godina od vremena kada je Lehi napustio Jeruzalem — Nefi govori o njegovim patnjama i raspeću — Židovi će biti prezreni i raspršeni sve do posljednjih dana, kada će se vratiti Gospodu. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 20

Gospod objavljuje svoje nakane Izraelu — Izrael bijaše izabran u talioniku nevolje i izaći će iz Babilona — Usporedi Izaija 48. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 21

Mesija će biti svjetlo poganima i oslobodit će sužnje — Izrael će biti sabran s moću u posljednje dane — Kraljevi će biti njihovi skrbnici — Usporedi Izaija 49. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 22

Izrael će biti raspršen po cijelom licu zemaljskom — Pogani će njegovati i hraniti Izrael evanđeljem u posljednje dane — Izrael će biti sabran i spašen, a opaki će gorjeti poput strni — Kraljevstvo đavlovo bit će uništeno, a Sotona će biti svezan. Oko 588–570. pr. Kr.