O Le Tusi Muamua a Nifae

1 Nifae 

O se tala ia Liae ma lana ava o Sarai, ma ona atalii e toafa, e igoa (e amata mai i le ulumatua) ia Lamana, Lemuelu, Sama, ma Nifae. Ua lapataia Liae e le Alii ia alu ese atu i fafo mai le laueleele o Ierusalema, ona sa vavalo atu o ia i tagata e uiga i lo latou amioletonu ma ua latou saili ai e faaumatia lona ola. Ua malaga atu o ia i le vao i aso e tolu faatasi ma lona aiga. Ua ave e Nifae ona uso ma foi atu i le laueleele o Ierusalema ina ia maua mai le talafaamaumau o tagata Iutaia. O le tala i o latou mafatiaga. Ua latou ave afafine o Isamaeli ma faiavā i ai. Ua latou ave o latou aiga ma o ese atu i le vao. O o latou mafatiaga ma puapuaga i le vao. O le ala na ui ai la latou malaga. Ua latou tau atu i vai tetele. Ua fouvale uso o Nifae ia te ia. Ua ia faafememeaiina i laua, ma fausia se vaa. Ua latou faaigoaina le nofoaga o Nuumau. Ua latou sopo atu i vai tetele i le laueleele na folafolaina, ma isi mea. Ua tusa ai ma le tala a Nifae; po o i ni isi upu, o aʼu, o Nifae, na tusia lenei tala.
Mataupu 1

Ua amata e Nifae le talafaamaumau o lona nuu—Ua vaai Liae i se afi faaniutu i se faaaliga vaaia ma ua faitau mai i se tusi o valoaga—Ua viia e ia le Atua, valoia le afio mai o le Mesia, ma valoia le faafanoga o Ierusalema—Ua sauaina o ia e tagata Iutaia. E tusa o le 600 T.L.M.

Mataupu 2

Ua ave e Liae lona aiga i le vao i tafatafa o le Sami Ulaula—Ua latou tuua a latou meatotino—Ua osi e Liae se taulaga i le Alii ma aoao ona atalii ia tausi i poloaiga—Ua muimui Lamana ma Lemuelu i lo laua tamā—Ua usiusitai Nifae ma tatalo i le faatuatua; ua fetalai mai le Alii ia te ia, ma ua filifilia o ia e pule i ona uso. E tusa o le 600 T.L.M.

Mataupu 3

Ua foi atu atalii o Liae i Ierusalema e maua mai papatusi apamemea—Ua musu Lapana e tuu mai papatusi—Ua apoapoai ma faamalosiʼau atu Nifae i ona uso—Ua fao e Lapana a latou meatotino ma taumafai e fasioti i latou—Ua fasi e Lamana ma Lemuelu Nifae ma Sama, ma ua aʼoaʼi i laua e se agelu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 4

Ua fasioti e Nifae Lapana i le poloaiga a le Alii ma maua ai e ia papatusi apamemea i se togafiti—Ua filifili Sorama e faatasi atu ma le aiga o Liae i le vao. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 5

Ua muimui Saraia ia Liae—Ua fiafia i laua uma i le foi mai o o laua atalii—Ua laua osia ni taulaga—Ua i ai i papatusi apamemea tusitusiga a Mose ma le au perofeta—Ua faailoa mai i papatusi o Liae o se e tupuga mai ia Iosefa—Ua vavalo Liae e uiga i ana fanau ma le faasaoina o papatusi. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 6

Ua tusi e Nifae mea a le Atua—O le faamoemoe o Nifae o le faatauanau atu i tagata ia o mai i le Atua o Aperaamo ma faaolaina. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 7

Ua toe foi atu atalii o Liae i Ierusalema ma valaaulia Isamaeli ma lona auaiga ia latou auai faatasi ma i latou i la latou malaga—Ua fouvale Lamana ma isi—Ua apoapoai atu Nifae i ona uso ia faatuatua i le Alii—Ua latou saisai o ia i maea ma fuafua e faaumatia o ia—Ua tatalaina o ia i le mana o le faatuatua—Ua talosaga ona uso mo se faamagaloga—Ua osi e Liae ma lana aumalaga taulaga ma taulaga mu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 8

Ua vaai Liae i le laau o le ola i se faaaliga vaaia—Ua ʼai o ia i lona fua ma ua manao ia faapea ona faia e lona aiga—Ua vaai o ia i se āi uʼamea, i se ala lauitiiti ma le vaapiapi, ma le puao o le pogisa ua siomia ai tagata—Ua aai Sarai, Nifae, ma Sama i le fua o le laau, ae ua mumusu Lamana ma Lemuelu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 9

Ua fai e Nifae ni tuufaatasiga se lua o talafaamaumau—Ua taʼua tuufaatasiga taitasi o papatusi a Nifae—O papatusi tetele ua i ai se talafaasolopito o mea faaletino; o papatusi laiti ua faapitoa mo mea paia. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 10

Ua vavalo Liae o le a ave faatagataotauaina tagata Iutaia e Papelonia—Ua taʼu mai e ia le afio mai o se Mesia, se Faaola, se Togiola, i totonu o tagata Iutaia—Ua taʼu mai foi e Liae le oo mai o lē o le a ia papatisoina le Tamai Mamoe a le Atua—Ua taʼu mai e Liae le maliu ma le toetu mai o le Mesia—Ua faatusaina e ia i se laau olive le faataapeapega ma le faapotopotoga o Isaraelu—Ua tautala Nifae e uiga i le Alo o le Atua, le meaalofa o le Agaga Paia, ma le manaomia o le amiotonu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 11

Ua vaai Nifae i le Agaga o le Alii ma ua faaali mai ia te ia le laau o le ola i se faaaliga vaaia—Ua vaai o ia i le tinā o le Alo o le Atua ma iloa e ia e uiga i le faamaualalo o le Atua—Ua vaai o ia i le papatisoga, auaunaga, ma le faasatauroga o le Tamai Mamoe a le Atua—Ua vaai foi o ia i le valaauga ma auaunaga a Aposetolo e Toasefululua a le Tamai Mamoe. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 12

Ua vaai Nifae i le laueleele o le folafolaga i se faaaliga vaaia; o le amiotonu, amioletonu, ma le paʼū i lalo o e e nonofo ai; o le afio mai o le Tamai Mamoe a le Atua ia te i latou; o le ala o le a faamasino ai Isaraelu e Soo e Toasefululua ma Aposetolo e Toasefululua; ma le tulaga inosia ma eleelea o e e faaitiitia i le lē talitonu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 13

Ua vaaia e Nifae i se faaaliga vaaia le ekalesia a le tiapolo ua faatuina i Nuuese, le mauaina ma le ʼainā o Amerika, le leiloa o le tele o vaega manino ma pele o le Tusi Paia, le liliuese o Nuuese na afua mai ai, le toefuataiga o le talalelei, le oo mai o tusitusiga paia o aso e gata ai, ma le atiaega o Siona. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 14

Ua faamatala mai e se agelu ia Nifae e uiga i faamanuiaga ma fetuu o le a pauu i luga o Nuuese—Ua nao le lua lava ekalesia; o le Ekalesia a le Tamai Mamoe a le Atua ma le ekalesia a le tiapolo—O le Au Paia a le Atua i atunuu uma ua sauaina e le ekalesia tele ma le inosia—O le a tusi le aposetolo o Ioane e uiga i le iuga o le lalolagi. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 15

O le a maua e fanau a Liae le talalelei mai Nuuese i aso e gata ai—O le faapotopotoina o Isaraelu ua faatusa i se laau olive o le a toe sulu i totonu ona lala moni—Ua faamatala mai e Nifae le faaaliga vaaia o le laau o le ola ma tautala mai e uiga i le faamasinotonu o le Atua i le vavaeeseina o e amioleaga mai e amiotonu. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 16

E ave e e amioleaga le upumoni o se mea faigata—Ua faaipoipo atalii o Liae i afafine o Isamaeli—Ua taitai e le Liahona lo latou ala i le vao—Ua tusia i le Liahona savali mai le Alii mai lea taimi i lea taimi—Ua oti Isamaeli; ua muimui lona aiga ona o puapuaga. E tusa o le 600–592 T.L.M.

Mataupu 17

Ua poloaiina Nifae e fau se vaa—Ua tetee ona uso ia te ia—Ua ia apoapoaʼia i laua i le toe faamatala atu o le talafaasolopito o fealoaiga a le Atua ma Isaraelu—Ua faatumulia Nifae i le mana o le Atua—Ua faasa ona uso ona paʼi mai ia te ia, ina neʼi mamae i laua e pei o se utuutu mago. E tusa o le 592–591 T.L.M.

Mataupu 18

Ua uma le vaa—Ua taʼu mai le fananau mai o Iakopo ma Iosefa—Ua folau atu le malaga i le laueleele na folafolaina—Ua auai atalii o Isamaeli ma a latou ava i fiafiaga ma fouvalega—Ua noatia Nifae, ma ua toe tafea i tua le vaa i le afa malosi—Ua tatala Nifae, ma ua taofia le afa i lana tatalo—Ua taunuu le nuu i le laueleele na folafolaina. E tusa o le 591–589 T.L.M.

Mataupu 19

Ua fai e Nifae ni papatusi mai ʼoa ma faamaumau le talafaasolopito o ona tagata—O le a afio mai le Atua o Isaraelu i le ono selau tausaga mai le taimi na tuʼua ai e Liae Ierusalema—Ua faamatala mai e Nifae e uiga i Ona mafatiaga ma Lona faasatauroga—O le a inosia ma faataapeapeina tagata Iutaia e oo i aso e gata ai, i le na taimi latou te toe foi mai ai i le Alii. E tusa o le 588–570 T.L.M.

Mataupu 20

Ua faaali mai e le Alii ona faamoemoega ia Isaraelu—Ua filifilia Isaraelu mai le ogaumu o puapuaga ma ua poloaiina ia alu ese atu mai Papelonia—Faatusatusa ma le Isaia 48. E tusa o le 588–570 T.L.M.

Mataupu 21

O le a avea le Mesia o se malamalama i Nuuese ma o le a tatala e ia pagota—O le a faapotopotoina ma le mana Isaraelu i aso e gata ai—O le a avea tupu ma o latou tamā tausitama—Faatusatusa i le Isaia 49. E tusa o le 588–570 T.L.M.

Mataupu 22

O le a faataapeapeina Isaraelu i luga o le lalolagi atoa—O le a faafailele ma tausi Isaraelu e Nuuese i le talalelei i aso e gata ai—O le a faapotopotoina ma laveaiina Isaraelu, ma o e amioleaga o le a mu e pei o tagutugutu o saito—O le a faaumatia le malo o le tiapolo, ma o le a noatia Satani. E tusa o le 588–570 T.L.M.