Nefis Anden Bog

Nefis Anden Bog 

En beretning om Lehis død. Nefis brødre sætter sig op imod ham. Herren formaner Nefi til at drage ud i ødemarken. Hans vandringer i ødemarken og så videre.
Kapitel 1

Lehi profeterer om et frihedens land – Hans efterkommere vil blive spredt og slået, hvis de forkaster Israels Hellige – Han formaner sine sønner til at iføre sig retfærdighedens rustning. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 2

Forløsning sker ved den hellige Messias – Frihed til at vælge (handlefrihed) er afgørende for eksistens og udvikling – Adam faldt for at menneskene kunne blive til – Menneskene kan frit vælge frihed og evigt liv. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 3

Josef i Egypten så nefitterne i et syn – Han profeterede om Joseph Smith, de sidste dages seer, om Moses, som skulle udfri Israel, og om fremkomsten af Mormons Bog. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 4

Lehi rådgiver og velsigner sin efterslægt – Han dør og bliver begravet – Nefi fryder sig ved Guds godhed – Nefi sætter sin lid til Herren for evigt. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 5

Nefitterne skiller sig ud fra lamanitterne, holder Moseloven og bygger et tempel – På grund af deres vantro bliver lamanitterne forstødt fra Herrens nærhed, bliver forbandet og bliver en svøbe for nefitterne. Omkring 588–559 f.Kr.

Kapitel 6

Jakob beretter jødernes historie: Deres babyloniske fangenskab og deres tilbagevenden, Israels Helliges tjenestegerning og korsfæstelse, den hjælp de får fra ikke-jøderne, og jødernes genrejsning i de sidste dage, når de tror på Messias. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 7

Esajas taler messiansk – Messias vil tale med de lærdes tunge – Han vil byde sin ryg til dem, der vil slå ham – Han vil ikke blive beskæmmet – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 50. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 8

I de sidste dage skal Herren trøste Zion og indsamle Israel – De forløste skal komme til Zion under stor glæde – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 51 og 52:1–2. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 9

Jøderne skal blive indsamlet til alle deres forjættede lande – Forsoningen løskøber mennesket fra faldet – De dødes legeme skal komme frem fra graven, og deres ånd fra helvede og fra paradis – De skal blive dømt – Forsoningen frelser fra død, helvede, Djævelen og uendelig pinsel – De retfærdige skal blive frelst i Guds rige – Straffene for synd bliver fremsat – Israels Hellige er portens vogter. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 10

Jøderne vil korsfæste deres Gud – De skal blive spredt, indtil de begynder at tro på ham – Amerika skal blive et frihedens land, hvor ingen konge skal herske – Forlig jer med Gud, og opnå frelse ved hans nåde. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 11

Jakob så sin forløser – Moseloven er et sindbillede på Kristus og beviser, at han kommer. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 12

Esajas ser templet i de sidste dage, indsamlingen af Israel og tusindårsrigets dom og fred – De stolte og ugudelige skal blive bøjet ned ved det andet komme – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 2. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 13

Juda og Jerusalem skal blive straffet for deres ulydighed – Herren taler sit folks sag og dømmer det – Zions døtre bliver forbandet og pint for deres verdslighed – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 3. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 14

Zion og hendes døtre skal blive forløst og renset i tusindårsriget – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 4. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 15

Herrens vingård (Israel) skal blive lagt øde, og hans folk skal blive spredt – Ulykke skal ramme dem i deres frafaldne og spredte tilstand – Herren vil rejse et banner og indsamle Israel – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 5. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 16

Esajas ser Herren – Esajas bliver tilgivet for sine synder – Han bliver kaldet til at profetere – Han profeterer om jødernes forkastelse af Kristi lærdomme – En rest skal vende tilbage – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 6. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 17

Efraim og Syrien fører krig mod Juda – Kristus skal blive født af en jomfru – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 7. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 18

Kristus skal være som en klippe til at snuble over og en anstødssten – Søg Herren, ikke pibende troldmænd – Søg loven og vidnesbyrdet for at få vejledning – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 8:1–22. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 19

Esajas taler messiansk – Mennesker i mørke skal se et stort lys – Et barn er født os – Han skal være Fredsfyrsten og skal herske på Davids trone – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 8:23–9:20. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 20

Ødelæggelsen af Assyrien er et sindbillede på udryddelsen af de ugudelige ved det andet komme – Kun få skal være tilbage efter Herrens genkomst – Jakobs rest skal vende tilbage på den dag – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 10. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 21

Isajs stub (Kristus) skal dømme i retfærdighed – Kundskaben om Gud skal dække jorden i tusindårsriget – Herren skal rejse et banner og samle Israel – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 11. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 22

I tusindårsriget vil alle mennesker prise Herren – Han skal bo blandt dem – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 12. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 23

Ødelæggelsen af Babylon er et sindbillede på ødelæggelsen ved det andet komme – Det bliver en dag, kendetegnet ved vrede og hævn – Babylon (verden) vil falde for evigt – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 13. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 24

Israel skal blive indsamlet og skal nyde tusindårig hvile – Lucifer blev drevet ud af himlen for oprør – Israel skal sejre over Babylon (verden) – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 14. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 25

Nefi fryder sig ved tydelighed – Esajas’ profetier skal blive forstået i de sidste dage – Jøderne skal vende tilbage fra Babylon, korsfæste Messias og blive spredt og plaget – De skal blive genrejst, når de tror på Messias – Han kommer første gang seks hundrede år efter, at Lehi forlod Jerusalem – Nefitterne holder Moseloven og tror på Kristus, som er Israels Hellige. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 26

Kristus vil betjene nefitterne – Nefi forudser udryddelsen af sit folk – De vil tale fra støvet – Ikke-jøderne vil opbygge falske kirker og hemmelige sammensværgelser – Herren forbyder mennesker at udøve præstelist. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 27

Mørke og frafald skal dække jorden i de sidste dage – Mormons bog skal komme frem – Tre vidner skal vidne om bogen – Den lærde vil sige, at han ikke kan læse den forseglede bog – Herren vil udføre et forunderligt værk og et under. Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 29. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 28

Mange falske kirker bliver bygget op i de sidste dage – De underviser i falske og tomme og tåbelige lærdomme – Frafald bliver fremherskende på grund af falske lærere – Djævelen raser i menneskers hjerte – Han underviser i alle slags falske lærdomme. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 29

Mange ikke-jøder vil forkaste Mormons Bog – De vil sige: Vi har ikke brug for nogen anden bibel – Herren taler til mange folkeslag – Han vil dømme verden ud fra de bøger, som skal blive skrevet. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 30

De ikke-jøder, som omvender sig, skal blive regnet sammen med pagtsfolket – Mange lamanitter og jøder skal tro på ordet og blive tiltalende – Israel skal blive genrejst og de ugudelige slået ihjel. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 31

Nefi fortæller, hvorfor Kristus blev døbt – Menneskene må følge Kristus, blive døbt, modtage Helligånden og holde ud til enden for at blive frelst – Omvendelse og dåb er porten til den snævre og trange sti – De, der holder befalingerne efter dåben, opnår evigt liv. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 32

Engle taler ved Helligåndens kraft – Mennesker må bede og selv få kundskab fra Helligånden. Omkring 559–545 f.Kr.

Kapitel 33

Nefis ord er sande – De vidner om Kristus – De, der tror på Kristus, vil tro Nefis ord – Hans ord vil stå som et vidne for domstolen. Omkring 559–545 f.Kr.