Toinen Nefin kirja

2. Nefi 

Kertomus Lehin kuolemasta. Nefin veljet kapinoivat Nefiä vastaan. Herra kehottaa Nefiä lähtemään erämaahan. Hänen matkansa erämaassa, ja niin edelleen.
Luku 1

Lehi profetoi vapauden maasta. Hänen jälkeläisensä hajotetaan ja lyödään, jos he hylkäävät Israelin Pyhän. Hän kehottaa poikiaan pukemaan yllensä vanhurskauden varusteet. Noin 589–570 eKr.

Luku 2

Lunastus tulee pyhän Messiaan kautta. Valinnanvapaus (tahdonvapaus) on välttämätön olemassaololle ja edistymiselle. Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla. Ihmiset ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän. Noin 589–570 eKr.

Luku 3

Egyptiin viety Joosef näki nefiläiset näyssä. Hän profetoi myöhempien aikojen näkijästä Joseph Smithistä, Mooseksesta, joka vapauttaisi Israelin, ja Mormonin kirjan julki tulemisesta. Noin 589–570 eKr.

Luku 4

Lehi neuvoo ja siunaa jälkeläisiään. Hän kuolee ja hänet haudataan. Nefi riemuitsee Jumalan hyvyydestä. Nefi turvaa Herraan ikuisesti. Noin 589–570 eKr.

Luku 5

Nefiläiset eroavat lamanilaisista, noudattavat Mooseksen lakia ja rakentavat temppelin. Epäuskonsa tähden lamanilaiset erotetaan pois Herran luota, heidät kirotaan ja heistä tulee ruoska nefiläisille. Noin 569–559 eKr.

Luku 6

Jaakob kertaa juutalaisten historiaa: Babylonin vankeus ja paluu; Israelin Pyhän palvelutyö ja ristiinnaulitseminen; pakanoilta saatava apu ja juutalaisten palauttaminen entiseen asemaansa myöhempinä aikoina, kun he uskovat Messiaaseen. Noin 559–545 eKr.

Luku 7

Jaakob jatkaa Jesajan kirjan lukemista: Jesaja puhuu messiaanisesti. Messiaalla on oleva oppineiden kieli. Hän antaa selkänsä lyötäväksi. Häntä ei saateta häpeään. Vertaa Jesaja 50. Noin 559–545 eKr.

Luku 8

Jaakob jatkaa Jesajan kirjan lukemista: Viimeisinä aikoina Herra lohduttaa Siionia ja kokoaa Israelin. Lunastetut tulevat Siioniin suuren ilonvallitessa. Vertaa Jesaja 51 ja 52:1–2. Noin 559–545 eKr.

Luku 9

Jaakob selittää, että juutalaiset kootaan kaikkiin lupauksen maihinsa. Sovitus lunastaa ihmisen lankeemuksesta. Kuolleiden ruumiit tulevat esiin haudasta ja heidän henkensä helvetistä ja paratiisista. Heidät tuomitaan. Sovitus pelastaa kuolemasta, helvetistä, Perkeleeltä ja loputtomasta piinasta. Vanhurskaat pelastetaan Jumalan valtakuntaan. Synnin rangaistukset esitetään. Israelin Pyhä on portin vartija. Noin 559–545 eKr.

Luku 10

Jaakob selittää, että juutalaiset tulevat ristiinnaulitsemaan Jumalansa. Heidät hajotetaan, kunnes he alkavat uskoa häneen. Amerikka on vapauden maa, jossa yksikään kuningas ei hallitse. Tehkää sovinto Jumalan kanssa pelastuaksenne hänen armonsa kautta. Noin 559–545 eKr.

Luku 11

Jaakob näki Lunastajansa. Mooseksen laki on vertauskuvana Kristuksesta ja osoittaa, että hän on tuleva. Noin 559–545 eKr.

Luku 12

Jesaja näkee myöhempien aikojen temppelin, Israelin kokoamisen ja tuhatvuotisen tuomion ja rauhan. Ylpeät ja jumalattomat alennetaan toisessa tulemisessa. Vertaa Jesaja 2. Noin 559–545 eKr.

Luku 13

Juuda ja Jerusalem tulevat saamaan rangaistuksen tottelemattomuudestaan. Herra käy oikeutta ja tuomitsee kansansa. Siionin tyttäret kirotaan, ja he saavat kokea piinaa maailmallisuutensa tähden. Vertaa Jesaja 3. Noin 559–545 eKr.

Luku 14

Siion ja sen tyttäret lunastetaan ja tehdään puhtaiksi tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Vertaa Jesaja 4. Noin 559–545 eKr.

Luku 15

Herran viinitarha (Israel) autioituu ja hänen kansansa hajotetaan. Voi sitä sen luopumuksessa ja hajaannuksessa. Herra on kohottava merkkiviirin ja kokoava Israelin. Vertaa Jesaja 5. Noin 559–545 eKr.

Luku 16

Jesaja näkee Herran. Jesajan synnit annetaan anteeksi. Hänet kutsutaan profetoimaan. Hän profetoi siitä, että juutalaiset kieltävät Kristuksen opetukset. Jäännös on palaava. Vertaa Jesaja 6. Noin 559–545 eKr.

Luku 17

Efraim ja Syyria käyvät sotaa Juudaa vastaan. Kristus on syntyvä neitsyestä. Vertaa Jesaja 7. Noin 559–545 eKr.

Luku 18

Kristus on oleva kompastuskivi ja loukkauskallio. Etsikää Herraa älkääkä supisevia velhoja. Kääntykää lain ja todistuksen puoleen ohjausta saadaksenne. Vertaa Jesaja 8. Noin 559–545 eKr.

Luku 19

Jesaja puhuu messiaanisesti. Pimeydessä oleva kansa näkee suuren valon. Lapsi on syntynyt meille. Hän on Rauhan Ruhtinas ja hallitsee Daavidin valtaistuimella. Vertaa Jesaja 9. Noin 559–545 eKr.

Luku 20

Assyrian tuho on vertauskuva jumalattomien tuhosta toisessa tulemisessa. Vähän ihmisiä jää jäljelle, kun Herra tulee jälleen. Jaakobin jäännös palaa takaisin sinä päivänä. Vertaa Jesaja 10. Noin 559–545 eKr.

Luku 21

Iisain kanto (Kristus) tuomitsee vanhurskaasti. Jumalan tunteminen peittää maan tuhatvuotisessa valtakunnassa. Herra kohottaa merkkiviirin ja kokoaa Israelin. Vertaa Jesaja 11. Noin 559–545 eKr.

Luku 22

Tuhatvuotisen valtakunnan aikana kaikki ihmiset ylistävät Herraa. Hän asuu heidän keskellään. Vertaa Jesaja 12. Noin 559–545 eKr.

Luku 23

Babylonin tuho on vertauskuva toisessa tulemisessa tapahtuvasta tuhosta. Se on vihan ja koston päivä. Babylon (maailma) sortuu iäksi. Vertaa Jesaja 13. Noin 559–545 eKr.

Luku 24

Israel kootaan ja se saa tuhatvuotisen levon. Lusifer karkotettiin taivaasta kapinoimisen tähden. Israel voittaa Babylonin (maailman). Vertaa Jesaja 14. Noin 559–545 eKr.

Luku 25

Nefi riemuitsee selkeydestä. Jesajan profetiat ymmärretään viimeisinä aikoina. Juutalaiset palaavat Babylonista, ristiinnaulitsevat Messiaan, ja heidät hajotetaan ja heitä lyödään. Heidät palautetaan entiseen asemaansa, kun he uskovat Messiaaseen. Hän tulee ensimmäisen kerran kuusisataa vuotta sen jälkeen, kun Lehi lähti Jerusalemista. Nefiläiset noudattavat Mooseksen lakia ja uskovat Kristukseen, joka on Israelin Pyhä. Noin 559–545 eKr.

Luku 26

Kristus on palveleva nefiläisiä. Nefi näkee ennalta kansansa tuhon. Se puhuu tomusta. Pakanat perustavat vääriä kirkkoja ja salaliittoja. Herra kieltää ihmisiä harjoittamasta pappisvaltaa. Noin 559–545 eKr.

Luku 27

Pimeys ja luopumus peittää maan viimeisinä aikoina. Mormonin kirja tulee julki. Kolme todistajaa todistaa kirjasta. Oppinut mies sanoo, ettei hän voi lukea sinetöityä kirjaa. Herra tekee ihmeellisen teon ja ihmeen. Vertaa Jesaja 29. Noin 559–545 eKr.

Luku 28

Monia vääriä kirkkoja perustetaan viimeisinä aikoina. Ne opettavat vääriä, turhia ja mielettömiä oppeja. Luopumus saa vallan väärien opettajien tähden. Perkele riehuu ihmisten sydämissä. Hän opettaa kaikenlaisia vääriä oppeja. Noin 559–545 eKr.

Luku 29

Monet pakanat tulevat hylkäämään Mormonin kirjan. He sanovat: Me emme tarvitse muuta Raamattua. Herra puhuu monille kansakunnille. Hän on tuomitseva maailman kirjoista, jotka kirjoitetaan. Noin 559–545 eKr.

Luku 30

Pakanoista kääntyvät luetaan liittokansaan. Monet lamanilaiset ja juutalaiset uskovat sanaan, ja heistä tulee ihastuttavia. Israel tuodaan takaisin, ja jumalattomat hävitetään. Noin 559–545 eKr.

Luku 31

Nefi kertoo, miksi Kristus kastettiin. Ihmisten täytyy seurata Kristusta, ottaa kaste, ottaa vastaan Pyhä Henki ja kestää loppuun asti pelastuakseen. Parannus ja kaste ovat portti kaidalle ja kapealle polulle. Iankaikkisen elämän saavat ne, jotka pitävät käskyt kasteen jälkeen. Noin 559–545 eKr.

Luku 32

Enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla. Ihmisten täytyy rukoilla ja saada itse tieto Pyhältä Hengeltä. Noin 559–545 eKr.

Luku 33

Nefin sanat ovat totta. Ne todistavat Kristuksesta. Ne, jotka uskovat Kristukseen, uskovat Nefin sanoihin, jotka tulevat olemaan todistuksena tuomioistuimen edessä. Noin 559–545 eKr.