Druga knjiga Nefijeva

2 Nefi 

Izvješće o smrti Lehijevoj. Nefijeva se braća bune protiv njega. Gospod upozorava Nefija neka otiđe u divljinu. Njegova putovanja u divljini, i tako dalje.
Poglavlje 1

Lehi prorokuje o zemlji slobode — Njegovo će potomstvo biti raspršeno i udareno odbaci li Sveca Izraelova — On usrdno potiče svoje sinove da odjenu oklop pravednosti. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 2

Otkupljenje dolazi po Svetom Mesiji — Sloboda izbora (opredjeljivanje) neophodna je za postojanje i napredovanje — Adam pade da bi ljudi bili — Ljudi su slobodni izabrati slobodu i vječni život. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 3

Josip u Egiptu vidje Nefijce u viđenju — On prorokovaše o Josephu Smithu, vidiocu posljednjih dana; o Mojsiju, koji će izbaviti Izrael; te o objelodanjenju Mormonove knjige. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 4

Lehi savjetuje i blagoslivlja svoje potomstvo — Umire i biva pokopan — Nefi je ushićen dobrotom Božjom — Nefi stavlja uzdanje svoje u Gospoda zauvijek. Oko 588–570. pr. Kr.

Poglavlje 5

Nefijci se odvajaju od Lamanaca, obdržavaju zakon Mojsijev, te grade hram — Zbog svoje nevjere, Lamanci su isključeni iz nazočnosti Gospodnje, prokleti su, te postaju bič Nefijcima. Oko 588–559. pr. Kr.

Poglavlje 6

Jakov prepričava židovsku povijest: Babilonsko sužanjstvo i povratak, službeništvo i raspeće Sveca Izraelova, pomoć primljenu od pogana, te obnovu Židova u posljednjim danima kada povjeruju u Mesiju. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 7

Jakov nastavlja čitati iz Izaije: Izaija govori mesijanski — Mesija će imati jezik učenih — On će podmetnuti leđa svoja onima koji ga udaraju — Neće biti ponižen — Usporedi Izaija 50. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 8

Jakov nastavlja čitati iz Izaije: U posljednjim danima Gospod će utješiti Sion i sabrati Izrael — Otkupljeni će doći u Sion sred velike radosti — Usporedi Izaija 51 i 52:1–2. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 9

Jakov objašnjava da će Židovi biti sabrani u svim svojim zemljama obećanim — Pomirenje otkupljuje čovjeka od Pada — Tijela mrtvih izići će iz groba, a dusi njihovi iz pakla i iz raja — Bit će im suđeno — Pomirenje spašava od smrti, pakla, đavla, i beskrajne muke — Pravedni će biti spašeni u kraljevstvu Božjem — Kazne za grijehe su prikazane — Svetac Izraelov čuvar je vrata. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 10

Jakov objašnjava da će Židovi razapeti svoga Boga — Bit će raspršeni sve dok ne počnu vjerovati u njega — Amerika će biti zemlja slobode gdje ni jedan kralj neće vladati — Izmirite se s Bogom i stecite spasenje po njegovoj milosti. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 11

Jakov je vidio svog Otkupitelja — Zakon Mojsijev predočuje Krista i dokazuje da će on doći. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 12

Izaija vidi hram posljednjih dana, sabiranje Izraela, te tisućljetni sud i mir — Oholi i opaki bit će oboreni kod Drugoga dolaska — Usporedi Izaija 2. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 13

Juda i Jeruzalem bit će kažnjeni zbog svoje neposlušnosti — Gospod zagovara za svoj narod i sudi mu — Kćeri su sionske proklete i mučene zbog svoje svjetovnosti — Usporedi Izaija 3. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 14

Sion i njegove kćeri bit će otkupljeni i očišćeni u tisućljetni dan — Usporedi Izaija 4. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 15

Gospodnji vinograd (Izrael) postat će pust, a njegov će narod biti raspršen — Jadi će doći na njih u njihovu otpalom i raspršenom stanju — Gospod će podignuti barjak i sabrati Izrael — Usporedi Izaija 5. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 16

Izaija vidi Gospoda — Izaijini su grijesi oprošteni — On je pozvan prorokovati — On prorokuje o židovskom odbacivanju Kristovih učenja — Ostatak će se vratiti — Usporedi Izaija 6. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 17

Efrajim i Sirija ratuju protiv Jude — Krist će biti rođen od djevice — Usporedi Izaija 7. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 18

Krist će biti poput kamena spoticanja i stijene uvrede — Tražite Gospoda, a ne pijukave vrače — Okrenite se zakonu i svjedočanstvu za vodstvo — Usporedi Izaija 8. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 19

Izaija govori mesijanski — Ljudi u tami vidjet će veliku svjetlost — Dijete nam se rodilo — On će biti Knez Mira i vladat će na Davidovu prijestolju — Usporedi Izaija 9. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 20

Uništenje Asira prauzor je uništenja opakih pri Drugom dolasku — Malo će ljudi preostati nakon što Gospod ponovno dođe — Ostatak Jakovljev vratit će se u taj dan — Usporedi Izaija 10. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 21

Deblo Jišajevo (Krist) sudit će u pravednosti — Spoznaja o Bogu prekrit će zemlju u Tisućljetnici — Gospod će uzdignuti barjak i sabrati Izrael — Usporedi Izaija 11. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 22

U tisućljetni dan svi će ljudi hvaliti Gospoda — On će prebivati među njima — Usporedi Izaija 12. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 23

Uništenje Babilona prauzor je uništenja kod Drugog dolaska — To će biti dan gnjeva i osvete — Babilon (svijet) past će zauvijek — Usporedi Izaija 13. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 24

Izrael će biti sabran i uživat će tisućljetni počinak — Lucifer bijaše istjeran s neba zbog pobune — Izrael će pobijediti Babilon (svijet) — Usporedi Izaija 14. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 25

Nefi je ushićen jasnoćom — Izaijina proroštva razumjet će se u posljednjim danima — Židovi će se vratiti iz Babilona, razapet će Mesiju, te će biti raspršeni i udarani — Bit će obnovljeni kada povjeruju u Mesiju — On će prvi put doći šest stotina godina nakon što je Lehi napustio Jeruzalem — Nefijci obdržavaju zakon Mojsijev i vjeruju u Krista, koji je Svetac Izraelov. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 26

Krist će posluživati Nefijcima — Nefi predviđa uništenje svoga naroda — Oni će progovoriti iz praha — Pogani će podignuti lažne crkve i tajne zavjere — Gospod zabranjuje ljudima da se bave nadrisvećeništvom. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 27

Tama i otpadništvo prekrit će zemlju u posljednjim danima — Mormonova knjiga izaći će na vidjelo — Tri svjedoka posvjedočit će o knjizi — Učeni čovjek reći će da ne može čitati zapečaćenu knjigu — Gospod će učiniti čudesno djelo i čudo — Usporedi Izaija 29. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 28

Mnoge lažne crkve bit će podignute u posljednjim danima — One će podučavati lažne, isprazne i bezumne nauke — Otpadništvo će biti rasprostranjeno zbog lažnih učitelja — Đavao će bjesnjeti u srcima ljudi — On će podučavati sve vrste lažnih nauka. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 29

Mnogi će pogani odbaciti Mormonovu knjigu — Oni će reći: Ne trebamo još jednu Bibliju — Gospod govori mnogim narodima — On će suditi svijetu iz knjiga koje će biti napisane. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 30

Obraćeni pogani bit će ubrojeni u narod saveza — Mnogi Lamanci i Židovi povjerovat će riječi i postat će očaravajući — Izrael će biti obnovljen, a opaki uništeni. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 31

Nefi govori zašto se Krist krstio — Ljudi moraju slijediti Krista, krstiti se, primiti Duha Svetoga, te ustrajati do svršetka da bi bili spašeni — Pokajanje i krštenje vrata su za tijesnu i uzanu stazu — Vječni život dolazi onima koji obdržavaju zapovijedi nakon krštenja. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 32

Anđeli govore moću Duha Svetoga — Ljudi se moraju moliti i stjecati spoznaju za sebe od Duha Svetoga. Oko 559–545. pr. Kr.

Poglavlje 33

Nefijeve su riječi istinite — One svjedoče o Kristu — Oni koji povjeruju u Krista povjerovat će Nefijevim riječima, koje će stajati kao svjedočanstvo pred sudom. Oko 559–545. pr. Kr.