Lolomi
Faasoa Atu

Nifae ToluO Le Tusi a Nifae O Le Atalii o Nifae, O Le Atalii ia o Helamana

Mataupu 13

Ua aoao mai e Iesu le Tatalo a le Alii i tagata sa Nifaē—E tatau ona latou teuina oa i le lagi—Ua poloaiina le Toasefululua e aua nei mafaufau i mea faaletino i la latou auaunaga faaleagaga—Faatusatusa i le Mataio 6. E tusa o le 34 T.A.

1 E moni, e moni, ou te fai atu ou te manao ia outou faia le aalofa i e matitiva; a ia outou faaeteete ia aua nei o outou faia a outou alofa i luma o tagata ina ia vaaia e i latou; a faapea, e leai so outou taui mai lo outou Tamā o le o i le lagi.

2 O lea, pe a outou faia a outou alofa aua le ilia se pu i o outou luma, e pei ona faia e tagata pepelo i totonu o sunako ma i auala, ina ia aviia ai i latou e tagata. E moni ou te fai atu ia te outou, ua i ai lo latou taui.

3 Ae pe a e faia le alofa, aua e te tuu ia iloa e lou lima tauagavale le mea ua faia e lou lima taumatau;

4 Ina ia mafai ona lilo au alofa; ma o lou Tamā o le e silasila mai i mealilo, o ia lava o le a tauia faaaliali oe.

5 Ma pe a e atatalo, aua e te faia e pei o tagata pepelo, ona ua latou fiafia e tatalo tutu i totonu o sunako ma tulimanu o auala, ina ia vaaia i latou e tagata. E moni ou te fai atu ia te outou, ua i ai lo latou taui.

6 Ao oe, pe a e tatalo, ulu atu i lou afeafe, ma pe a uma ona e tapuni o lou faitotoa, tatalo atu i lou Tamā o le o i le mealilo; ma o lou Tamā, o le e silasila mai i le mealilo, o le a tauia faaaliali oe.

7 Ae pe a outou tatalo, aua le faaaogaina upu tauloto fai soo le aoga, e pei o tagata faapaupau, ona ua latou manatu o le a faalogoina i latou i le tele o a latou upu.

8 O lea ia aua nei pei outou o i latou, ona ua asilafia e lo outou Tamā mea ua outou manaomia ae tou te lei ole atu ia te ia.

9 O lea ia faapenei le aala tou te etatalo atu ai: Lo matou iTamā e o le o i le lagi, ia paia lou suafa.

10 Ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi.

11 Ma ia e faamagalo mai i matou ia matou agasala, e pei ona matou faamagalo atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.

12 Ma ia ale taitaiina atu i matou i le tofotofoga, a ia laveai i matou mai le leaga.

13 Aua e ou le malo, ma le mana, ma le mamalu, e faavavau lava. Amene.

14 Aua, afai tou te afaamagalo atu i tagata i a latou agasala, o le a faamagaloina foi outou e lo outou Tamā faalelagi.

15 Ae afai tou te le faamagalo atu i tagata i a latou agasala o le a le faamagaloina foi e lo outou Tamā a outou agasala.

16 O lenei foi, pe a outou aanapopogi aua nei pei outou o tagata pepelo, e mata faanoanoa, ona latou te faafoliga ese o latou mata ina ia latou foliga atu i tagata e faapea ua latou anapopogi. E moni ou te fai atu ia te outou, ua i ai lo latou taui.

17 Ao oe, pe a e anapogi, ia uu lou ulu, ma mulumulu ou mata;

18 Ina ia e le foliga i tagata ua e anapogi, nao lou Tamā, o le o i le amealilo; ma o lo outou Tamā, o le e silasila mai i le mealilo, o le a tauia faaaliali oe.

19 Aua tou te teuina mo outou lava oa i luga o le lalolagi, i le mea o i ai le mogamoga ma le ele e faaleagaina, ma osofaia e tagata gaoi ma gaoi ai;

20 A ia outou teuina mo outou lava aoa i le lagi, i le mea e le o i ai se mogamoga po o se ele e faaleagaina, ma le osofaia e tagata gaoi pe gaoia.

21 Ona o le mea e i ai lau oa, o iina o le a i ai foi lou loto.

22 O le amalamalama o le tino o mata ia; o lea, afai ua taulaʼi lau vaai, o le a tumu lou tino atoa i le malamalama.

23 Ae afai e leaga ou mata, o le a tumu lou tino atoa i le pouliuli. O lea, afai o le malamalama ua i totonu ia te oe o le pouliuli, o le a matua tele lava lena pouliuli!

24 E leai se tagata e mafai ona aauauna i matai e lua; ona o le a inoino o ia i le tasi ae alofa i le isi; a le o lea o le a ia faamaoni i le tasi ma inoino i le isi. E le mafai ona outou auauna i le Atua ma Mamone.

25 Ma o lenei sa oo ina ua uma ona fetalai mai Iesu nei upu sa silasila atu o ia i luga o le toasefululua o e na ia filifilia, ma fetalai atu ia te i latou: Ia outou manatua upu ia ua ou tautala atu ai. Aua faauta, o outou ia o e ua ou filifilia e aauauna atu i lenei nuu. O lea ou te fai atu ai ia te outou, eaua tou te manatu i o outou ola, i mea o le a outou aai ai, po o mea o le a outou feinu ai; po o o outou tino foi, i mea o le a outou oofu ai. Pe ua le sili atu ea le ola nai lo meaai, ma le tino nai lo ofu?

26 Faauta i manulele o le ea, ona latou te le lulu, pe selesele pe faaputu i falesaito; ae ua fafagaina i latou e lo outou Tamā faalelagi. Pe ua le sili atu ea lo outou lelei nai lo i latou?

27 O ai o so outou e mafai ona ia faaopoopo i le mafaufau se kupita e tasi i lona maualuga?

28 Ma aisea tou te manatu ai i ofu? Mafaufau i lili o fanua ma le ala ua latou tutupu ae ai; latou te le galulue, pe latou te le milo foi;

29 Ae ou te fai atu ia te outou, e oo ia Solomona, i lona mamalu atoa, sa lei ofu e pei o se tasi o i latou ia.

30 O lea, afai ua faapea ona faaoofuina e le Atua vao o le fanua, ia ua i ai i le aso, ae o a taeao e lafo ai i le ogaumu, o le a faapea lava ona ia faaoofuina o outou, pe afai tou te le faatuatua itiiti.

31 O lea, aua tou te manatu faapea ane, O a mea o le a tatou aai ai? po o a mea o le a tatou feinu ai? po o a mea o le a tatou oofu ai?

32 Ona ua silafia e lo outou Tamā faalelagi ua outou manaomia nei mea uma.

33 Ae ia outou muai saili le amalo o le Atua ma lana amiotonu, ma o le a faaopoopo atu ia te outou nei mea uma.

34 O lea aua tou te manatu mo le aso a taeao, ona o le a manatu le aso a taeao mo mea mo ia lava. Ua lava faatatau le aso mo ona leaga.