Harmadik NefiNefi könyve Nefi, Hélamán fia, fiának a könyve

14. Fejezet

Jézus ezt parancsolja: Ne ítélkezzetek; Istentől kérjetek; óvakodjatok a hamis prófétáktól – Szabadulást ígér azoknak, akik az Atya akaratát teszik – Vö. Máté 7. Mintegy Kr.u. 34.

1 És most lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, ismét a sokasághoz fordult, és ismét hozzájuk nyitotta szólásra száját, mondván: Bizony, bizony mondom nektek, ne aítélkezzetek, hogy ne ítéljenek meg benneteket.

2 aMert amilyen ítélettel ítéltek, úgy fognak megítélni benneteket; és amilyen mértékkel mértek, az mérettetik majd ismét nektek.

3 És miért látod meg a szálkát a testvéred szemében, de nem veszed figyelembe a gerendát, ami a saját szemedben van?

4 Vagy hogyan mondod majd a testvérednek: Hadd vegyem ki a szemedből a szálkát! – és íme, gerenda van a saját szemedben?

5 Képmutató, vesd ki előbb saját szemedből a agerendát; és akkor majd tisztán látsz, hogy kivedd a szálkát a testvéred szeméből.

6 Ne adjátok az ebeknek azt, ami aszent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, mert különben lábaik alá tapossák, és megfordulnak, és széttépnek benneteket.

7 aKérjetek, és megadatik nektek; keressetek és találni fogtok; kopogtassatok, és megnyittatik nektek.

8 Mert mindenki kap, aki kér; és aki keres, talál; és aki kopogtat, annak megnyittatik.

9 Vagy ki van közöttetek, aki ha a fia kenyeret kér, követ ad neki?

10 Vagy ha halat kér, kígyót ad neki?

11 Ha tehát ti, gonosz létetekre tudjátok, hogyan adjatok jó ajándékokat a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább tud majd a ti Atyátok, aki a mennyben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérnek tőle?

12 Tehát minden olyan dolgot, amiről azt szeretnétek, hogy az emberek megtegyék nektek, ategyétek meg éppen úgy nekik, mert ez a törvény és a próféták.

13 Menjetek be a aszoros kapun; mert btágas az a kapu és széles az az út, amely pusztulásba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon;

14 Mert szoros az a akapu és bkeskeny az az út, amely az életre visz, és ckevesen vannak, akik megtalálják azt.

15 Óvakodjatok a ahamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Szednek-e az emberek szőlőt tövisekről vagy fügét bogáncsról?

17 Éppen így, minden jó fa jó gyümölcsöt terem; de a romlott fa gonosz gyümölcsöt terem.

18 És a jó fa nem teremhet gonosz gyümölcsöt, de a romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

19 Amelyik fa anem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre vetik.

20 aGyümölcseikről ismeritek meg tehát őket.

21 Nem mindenki megy be a mennyek királyságába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram; hanem csak az, aki Atyám akaratát cselekszi, aki a mennyben van.

22 Sokan amondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodálatos cselekedetet?

23 És akkor majd én kijelentem nekik: aSohasem ismertelek titeket, btávozzatok tőlem, ti, akik gonoszságot munkálkodtok!

24 Aki tehát hallja ezen beszédeimet, és meg is teszi őket, azt a bölcs emberhez fogom hasonlítani, aki asziklára építette a házát –

25 És leesett az aeső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat; de az bnem dőlt le, mert kősziklán volt az alapja.

26 És mindaz, aki hallja ezen beszédeimet, és nem teszi őket, azt a balga emberhez fogom hasonlítani, aki ahomokra építette házát –

27 És leesett az eső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat; és az ledőlt, és nagy volt annak bukása.