HARMADIK NEFI
Nefi könyve
NEFI, HÉLAMÁN FIA, FIÁNAK A KÖNYVE

14. FEJEZET

Jézus ezt parancsolja: Ne ítélkezzetek; Istentől kérjetek; óvakodjatok a hamis prófétáktól – Szabadulást ígér azoknak, akik az Atya akaratát teszik – Vö. Máté 7. Mintegy Kr.u. 34.

  És most lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, ismét a sokasághoz fordult, és ismét hozzájuk nyitotta szólásra száját, mondván: Bizony, bizony mondom nektek, ne aítélkezzetek, hogy ne ítéljenek meg benneteket.

  aMert amilyen ítélettel ítéltek, úgy fognak megítélni benneteket; és amilyen mértékkel mértek, az mérettetik majd ismét nektek.

  És miért látod meg a szálkát a testvéred szemében, de nem veszed figyelembe a gerendát, ami a saját szemedben van?

  Vagy hogyan mondod majd a testvérednek: Hadd vegyem ki a szemedből a szálkát! – és íme, gerenda van a saját szemedben?

  Képmutató, vesd ki előbb saját szemedből a agerendát; és akkor majd tisztán látsz, hogy kivedd a szálkát a testvéred szeméből.

  Ne adjátok az ebeknek azt, ami aszent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, mert különben lábaik alá tapossák, és megfordulnak, és széttépnek benneteket.

  aKérjetek, és megadatik nektek; keressetek és találni fogtok; kopogtassatok, és megnyittatik nektek.

  Mert mindenki kap, aki kér; és aki keres, talál; és aki kopogtat, annak megnyittatik.

  Vagy ki van közöttetek, aki ha a fia kenyeret kér, követ ad neki?

  10  Vagy ha halat kér, kígyót ad neki?

  11  Ha tehát ti, gonosz létetekre tudjátok, hogyan adjatok jó ajándékokat a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább tud majd a ti Atyátok, aki a mennyben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérnek tőle?

  12  Tehát minden olyan dolgot, amiről azt szeretnétek, hogy az emberek megtegyék nektek, ategyétek meg éppen úgy nekik, mert ez a törvény és a próféták.

  13  Menjetek be a aszoros kapun; mert btágas az a kapu és széles az az út, amely pusztulásba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon;

  14  Mert szoros az a akapu és bkeskeny az az út, amely az életre visz, és ckevesen vannak, akik megtalálják azt.

  15  Óvakodjatok a ahamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

  16  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Szednek-e az emberek szőlőt tövisekről vagy fügét bogáncsról?

  17  Éppen így, minden jó fa jó gyümölcsöt terem; de a romlott fa gonosz gyümölcsöt terem.

  18  És a jó fa nem teremhet gonosz gyümölcsöt, de a romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

  19  Amelyik fa anem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre vetik.

  20  aGyümölcseikről ismeritek meg tehát őket.

  21  Nem mindenki megy be a mennyek királyságába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram; hanem csak az, aki Atyám akaratát cselekszi, aki a mennyben van.

  22  Sokan amondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodálatos cselekedetet?

  23  És akkor majd én kijelentem nekik: aSohasem ismertelek titeket, btávozzatok tőlem, ti, akik gonoszságot munkálkodtok!

  24  Aki tehát hallja ezen beszédeimet, és meg is teszi őket, azt a bölcs emberhez fogom hasonlítani, aki asziklára építette a házát –

  25  És leesett az aeső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat; de az bnem dőlt le, mert kősziklán volt az alapja.

  26  És mindaz, aki hallja ezen beszédeimet, és nem teszi őket, azt a balga emberhez fogom hasonlítani, aki ahomokra építette házát –

  27  És leesett az eső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat; és az ledőlt, és nagy volt annak bukása.