Kolmas Nefi

Nefin kirja Sen Nefin pojan, joka oli Helamanin poika

3. Nefi 

Ja Helaman oli sen Helamanin poika, joka oli Alman poika, ja tämä oli Alman poika, ja Alma oli sen Nefin jälkeläinen, joka oli sen Lehin poika, joka tuli Jerusalemista Juudan kuninkaan Sidkian ensimmäisenä hallitusvuotena.
Luku 1

Nefi, Helamanin poika, lähtee maasta, ja hänen poikansa Nefi pitää aikakirjoja. Vaikka merkkejä ja ihmeitä on runsaasti, jumalattomat suunnittelevat surmaavansa vanhurskaat. Kristuksen syntymäyö tulee. Merkki annetaan, ja uusi tähti nousee. Valheet ja petokset lisääntyvät, ja Gadiantonin rosvot teurastavat monia. Noin 1–4 jKr.

Luku 2

Jumalattomuus ja iljetykset lisääntyvät kansan keskuudessa. Nefiläiset ja lamanilaiset liittyvät yhteen puolustautuakseen Gadiantonin rosvoja vastaan. Kääntyneistä lamanilaisista tulee valkoisia, ja heitä kutsutaan nefiläisiksi. Noin 5–16 jKr.

Luku 3

Gadiantonin rosvojen johtaja Giddianhi vaatii, että Lakoneus ja nefiläiset antautuvat ja luovuttavat maansa. Lakoneus nimittää Gidgiddonin sotajoukkojen ylimmäksi päälliköksi. Nefiläiset kokoontuvat Sarahemlaan ja Runsauteen puolustautuakseen. Noin 16–18 jKr.

Luku 4

Nefiläisten sotajoukot kukistavat Gadiantonin rosvot. Giddianhi surmataan ja hänen seuraajansa Semnariha hirtetään. Nefiläiset ylistävät Herraa voitoistaan. Noin 19–22 jKr.

Luku 5

Nefiläiset tekevät parannuksen ja hylkäävät syntinsä. Mormon kirjoittaa kansansa historian ja julistaa sille ikuista sanaa. Israel tullaan kokoamaan pitkästä hajaannuksestaan. Noin 22–26 jKr.

Luku 6

Nefiläiset menestyvät. Syntyy ylpeyttä, rikkautta ja luokkaeroja. Erimielisyydet repivät kirkkoa. Saatana johdattaa ihmisiä avoimeen kapinaan. Monet profeetat huutavat parannusta ja saavat surmansa. Heidän murhaajansa vehkeilevät kaapatakseen hallitusvallan. Noin 26–30 jKr.

Luku 7

Ylituomari murhataan, hallitusmuoto hävitetään, ja kansa jakaantuu heimoiksi. Antikristus Jaakobista tulee salaliiton kuningas. Nefi saarnaa parannusta ja uskoa Kristukseen. Enkelit palvelevat häntä päivittäin, ja hän herättää veljensä kuolleista. Monet tekevät parannuksen, ja heidät kastetaan. Noin 30–33 jKr.

Luku 8

Rajuilmat, maanjäristykset, tulipalot, pyörretuulet ja luonnonmullistukset todistavat Kristuksen ristiinnaulitsemisesta. Paljon ihmisiä menehtyy. Pimeys peittää maata kolmen päivän ajan. Jäljelle jääneet vaikeroivat kohtaloaan. Noin 33–34 jKr.

Luku 9

Kristuksen ääni julistaa pimeydessä monien ihmisten ja kaupunkien tuhoutuneen jumalattomuutensa tähden. Hän julistaa myös jumalallisuutensa, ilmoittaa, että Mooseksen laki on täytetty, ja kutsuu ihmisiä tulemaan luoksensa ja pelastumaan. Noin 34 jKr.

Luku 10

Maassa on hiljaisuus monen tunnin ajan. Kristuksen ääni lupaa koota kansansa, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa. Vanhurskaampi osa kansasta on säästynyt. Noin 34–35 jKr.

Jeesus Kristus näyttäytyi Nefin kansalle väkijoukon ollessa yhteen kokoontuneena Runsaudenmaassa ja palveli sitä; ja tällä tavoin hän näyttäytyi sille.

Käsittää luvut 11–26.

Luku 11

Isä todistaa rakkaasta Pojastaan. Kristus ilmestyy ja julistaa sovitustaan. Ihmiset tunnustelevat haavojen jälkiä hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään. He huutavat hoosiannaa. Hän esittää kasteen muodon ja tavan. Kiistelyn henki on Perkeleestä. Kristuksen oppi on, että ihmisten tulee uskoa ja ottaa kaste ja ottaa vastaan Pyhä Henki. Noin 34 jKr.

Luku 12

Jeesus kutsuu ja valtuuttaa kaksitoista opetuslasta. Hän pitää nefiläisille samanlaisen puheen kuin vuorisaarna. Hän sanoo, ketkä ovat siunattuja. Hänen opetuksensa ovat Mooseksen lakia korkeammat ja menevät sen edelle. Ihmisten käsketään olla täydellisiä, niin kuin hän ja hänen Isänsä ovat täydellisiä. Vertaa Matteus 5. Noin 34 jKr.

Luku 13

Jeesus opettaa nefiläisille Herran rukouksen. Heidän tulee koota aarteita taivaaseen. Kahtatoista opetuslasta käsketään palvelutyössään olemaan huolehtimatta ajallisista asioista. Vertaa Matteus 6. Noin 34 jKr.

Luku 14

Jeesus käskee: Älkää tuomitko; pyytäkää Jumalalta; varokaa vääriä profeettoja. Hän lupaa pelastuksen niille, jotka tekevät Isän tahdon. Vertaa Matteus 7. Noin 34 jKr.

Luku 15

Jeesus ilmoittaa, että Mooseksen laki on hänessä täytetty. Nefiläiset ovat muita lampaita, joista hän puhui Jerusalemissa. Pahuuden tähden Jerusalemissa oleva Herran kansa ei tiedä Israelin hajotetuista lampaista. Noin 34 jKr.

Luku 16

Jeesus on käyvä muidenkin Israelin kadonneiden lampaiden luona. Myöhempinä aikoina evankeliumi annetaan pakanoille ja sitten Israelin huoneelle. Herran kansa näkee omin silmin, kun hän tuo takaisin Siionin. Noin 34 jKr.

Luku 17

Jeesus käskee ihmisiä pohdiskelemaan hänen sanojaan ja rukoilemaan ymmärrystä. Hän parantaa heidän sairaansa. Hän rukoilee ihmisten puolesta kielellä, jota ei voida kirjoittaa. Enkelit palvelevat heidän pienokaisiaan, joita tuli ympäröi. Noin 34 jKr.

Luku 18

Jeesus asettaa sakramentin nefiläisten keskuudessa. Heidän käsketään rukoilla aina hänen nimessään. Ne, jotka syövät hänen lihaansa ja juovat hänen vertaan kelvottomina, tuomitaan. Opetuslapsille annetaan valta antaa Pyhä Henki. Noin 34 jKr.

Luku 19

Kaksitoista opetuslasta palvelevat kansaa ja rukoilevat saadakseen Pyhän Hengen. Opetuslapset kastetaan, ja he saavat Pyhän Hengen, ja enkelit palvelevat heitä. Jeesus rukoilee käyttäen sanoja, joita ei voida kirjoittaa. Hän todistaa näiden nefiläisten tavattoman suuresta uskosta. Noin 34 jKr.

Luku 20

Jeesus hankkii leipää ja viiniä ihmeellisellä tavalla ja siunaa ja antaa jälleen sakramentin kansalle. Jaakobin jäännös tulee tuntemaan Herran Jumalansa ja perii Amerikan mantereen. Jeesus on Mooseksen kaltainen profeetta, ja nefiläiset ovat profeettojen lapsia. Muut Herran kansasta kootaan Jerusalemiin. Noin 34 jKr.

Luku 21

Israel kootaan, kun Mormonin kirja tulee julki. Pakanat asettuvat vapaana kansana asumaan Amerikkaan. He pelastuvat, jos he uskovat ja tottelevat; muuten heidät erotetaan pois ja hävitetään. Israel rakentaa Uuden-Jerusalemin, ja kadonneet heimot palaavat. Noin 34 jKr.

Luku 22

Viimeisinä päivinä Siionia ja sen vaarnoja vahvistetaan ja Israel kootaan armossa ja lempeydessä. Se voittaa. Vertaa Jesaja 54. Noin 34 jKr.

Luku 23

Jeesus vahvistaa Jesajan sanat. Hän käskee kansan tutkia profeettoja. Samuel Lamanilaisen sanat ylösnousemuksesta lisätään heidän aikakirjoihinsa. Noin 34 jKr.

Luku 24

Herran sanansaattaja on raivaava tietä toiselle tulemiselle. Kristus on tuomitseva. Israelia käsketään maksamaan kymmenykset ja uhrit. Muistokirjaa pidetään. Vertaa Malakia 3:1–18. Noin 34 jKr.

Luku 25

Toisessa tulemisessa ylpeät ja jumalattomat poltetaan kuin oljenkorret. Elia tulee takaisin ennen tuota suurta ja pelottavaa päivää. Vertaa Malakia 3:19–24. Noin 34 jKr.

Luku 26

Jeesus selittää kaikki asiat alusta loppuun asti. Imeväiset ja lapset puhuvat ihmeellisiä asioita, joita ei voida kirjoittaa. Kristuksen kirkkoon kuuluvien keskuudessa on kaikki yhteistä. Noin 34 jKr.

Luku 27

Jeesus käskee kutsua kirkkoa hänen nimellään. Hänen tehtävänsä ja sovitusuhrinsa muodostavat hänen evankeliuminsa. Ihmisten käsketään tehdä parannus ja ottaa kaste, jotta Pyhä Henki voi pyhittää heidät. Heidän tulee olla sellaisia kuin Jeesus on. Noin 34–35 jKr.

Luku 28

Yhdeksän kahdestatoista opetuslapsesta haluaa ja saa lupauksen perinnöstä Kristuksen valtakunnassa, kun he kuolevat. Kolme nefiläistä haluaa ja saa vallan kuoleman yli jäädäkseen maan päälle, kunnes Jeesus tulee jälleen. Heidät muutetaan ja he näkevät sellaista, mistä ei ole lupa puhua, ja he palvelevat nyt ihmisten keskuudessa. Noin 34–35 jKr.

Luku 29

Mormonin kirjan julki tulo on merkki siitä, että Herra on alkanut koota Israelia ja toteuttaa liittojaan. Ne, jotka hylkäävät hänen myöhempien aikojen ilmoituksensa ja lahjansa, kirotaan. Noin 34–35 jKr.

Luku 30

Myöhempien aikojen pakanoita käsketään tekemään parannus, tulemaan Kristuksen luokse, jotta heidät voidaan lukea Israelin huoneeseen. Noin 34–35 jKr.