Treći Nefi

Knjiga Nefija Sina Nefijeva, Koji Bijaše Sin Helamanov

3 Nefi 

A Helaman bijaše sin Helamana, a on bijaše sin Alme koji bijaše sin Almin, a on bijaše potomak Nefija koji bijaše sin Lehijev, a on iziđe iz Jeruzalema prve godine vladavine Sidkije, kralja judejskoga.
Poglavlje 1

Nefi, sin Helamanov, odlazi iz zemlje, i njegov sin Nefi vodi zapise — Iako znakovi i čudesa obiluju, opaki namjeravaju pobiti pravedne — Stiže noć Kristova rođenja — Znak je dan, i nova se zvijezda uzdiže — Laži i obmane se uvećavaju, i Gadijantonovi razbojnici ubijaju mnoge. Oko 1–4. po. Kr.

Poglavlje 2

Opačina i odvratnosti rastu među narodom — Nefijci i Lamanci se ujedinjuju kako bi se branili od Gadijantonovih razbojnika — Obraćeni Lamanci postaju bijeli i nazivaju se Nefijcima. Oko 5–16. po. Kr.

Poglavlje 3

Gidijanhi, vođa Gadijantonovih razbojnika, zahtijeva da Lakonej i Nefijci predaju sebe i svoje zemlje — Lakonej postavlja Gidgidonija za vrhovnog zapovjednika vojske — Nefijci se okupljaju u Zarahemli i Izobili kako bi se branili. Oko 16–18. po. Kr.

Poglavlje 4

Nefijske čete poražavaju Gadijantonove razbojnike — Gidijanhi je ubijen, a njegov je nasljednik Zemnariha obješen — Nefijci hvale Gospoda za svoje pobjede. Oko 19–22. po. Kr.

Poglavlje 5

Nefijci se kaju i odbacuju svoje grijehe — Mormon piše povijest svojeg naroda i navješćuje mu vječnu riječ — Izrael će biti sabran iz svoje dugotrajne raspršenosti. Oko 22–26. po. Kr.

Poglavlje 6

Nefijci napreduju — Javljaju se oholost, bogatstvo i staleške razlike — Crkva se dijeli razdorima — Sotona vodi ljude u otvorenu pobunu — Mnogi proroci viču pokajanje i ubijeni su — Njihovi ubojice spremaju urotu da će preuzeti vladu. Oko 26–30. po. Kr.

Poglavlje 7

Vrhovni je sudac umoren, vlada je uništena, a narod se dijeli na plemena — Jakov, antikrist, postaje kraljem tajnih zavjerenika — Nefi propovijeda pokajanje i vjeru u Krista — Anđeli mu poslužuju danomice i on uzdiže svoga brata iz mrtvih — Mnogi se kaju i krste se. Oko 30–33. po. Kr.

Poglavlje 8

Oluje, potresi, požari, vihori i razaranja u prirodi potvrđuju Kristovo raspeće — Mnogi su ljudi uništeni — Tama prekriva zemlju tri dana — Oni koji su preostali oplakuju svoju sudbinu. Oko 33–34. po. Kr.

Poglavlje 9

U tami glas Kristov proglašava uništenje mnogih ljudi i gradova zbog njihove opačine — On također proglašava svoje božansko podrijetlo, navješćuje da je zakon Mojsijev ispunjen, te poziva ljude da dođu k njemu i budu spašeni. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 10

Muk je u zemlji mnogo sati — Glas Kristov obećava da će skupiti narod svoj kao što kvočka skuplja piliće svoje — Pravedniji dio naroda je pošteđen. Oko 34–35. po. Kr.

Isus Krist se pokazao narodu Nefijevu, dok je mnoštvo bilo skupljeno zajedno u zemlji Izobila, i posluživao im je; i na ovaj im se način pokazao.

Obuhvaća poglavlja 11 do 26.

Poglavlje 11

Otac svjedoči o svojem Ljubljenom Sinu — Krist se ukazuje i proglašava svoje Pomirenje — Narod opipava znakove rana na njegovim rukama i nogama i boku — Oni uzvikuju Hosana — On izlaže običaj i način krštenja — Duh sukobljavanja je od đavla — Kristov je nauk da ljudi trebaju vjerovati i biti kršteni te primiti Duha Svetoga. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 12

Isus poziva i ovlašćuje dvanaestoricu učenika — On daje Nefijcima govor sličan Propovijedi na gori — On izgovara Blaženstva — Njegova učenja nadmašuju zakon Mojsijev i uzimaju prvenstvo pred njim — Ljudima je zapovjeđeno da budu savršeni baš kao što su on i Otac njegov savršeni — Usporedi Matej 5. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 13

Isus podučava Nefijce Gospodinovu molitvu — Oni trebaju spremati blaga na nebu — Dvanaestorici je učenika u njihovu službeništvu zapovjeđeno da se ne brinu za vremenite stvari — Usporedi Matej 6. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 14

Isus zapovijeda: Ne sudite; ištite od Boga; čuvajte se lažnih proroka — On obećava spasenje onima koji čine volju Očevu — Usporedi Matej 7. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 15

Isus proglašava da je zakon Mojsijev ispunjen u njemu — Nefijci su druge ovce o kojima je govorio u Jeruzalemu — Zbog bezakonja Gospodnji narod u Jeruzalemu ne zna o raspršenim ovcama Izraelovim. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 16

Isus će pohoditi druge od izgubljenih ovaca Izraelovih — U posljednjim će danima evanđelje ići poganima, a onda domu Izraelovu — Gospodnji će narod vidjeti na svoje oči kad on nanovo donese Sion. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 17

Isus upućuje narod da pomno razmišlja o njegovim riječima i moli se za razumijevanje — On iscjeljuje njihove bolesne — Moli se za narod koristeći jezik koji ne može biti zapisan — Anđeli poslužuju njihovoj dječici i vatra ih obavija. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 18

Isus ustanovljuje sakrament među Nefijcima — Zapovjeđeno im je da se mole uvijek u njegovo ime — Oni koji nedostojno jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv su prokleti — Učenicima je dana moć da podjeljuju Duha Svetoga. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 19

Dvanaest učenika poslužuju narodu i mole se za Duha Svetoga — Učenici su kršteni i primaju Duha Svetoga i posluživanje anđela — Isus se moli koristeći riječi koje ne mogu biti zapisane — On svjedoči o silno velikoj vjeri ovih Nefijaca. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 20

Isus čudesno pribavlja kruh i vino i ponovno poslužuje sakrament narodu — Ostatak će Jakovljev doći do spoznaje o Gospodu Bogu svojemu i baštinit će Ameriku — Isus je prorok poput Mojsija, a Nefijci su djeca prorokā — Drugi od Gospodnjeg naroda bit će sabrani u Jeruzalem. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 21

Izrael će biti sabran kada Mormonova knjiga izađe na vidjelo — Pogani će biti uspostavljeni kao slobodan narod u Americi — Bit će spašeni ako povjeruju i pokore se; inače će biti odbačeni i uništeni — Izrael će izgraditi Novi Jeruzalem, a izgubljena će se plemena vratiti. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 22

U posljednjim će danima Sion i njegovi kolčići biti uspostavljeni, i Izrael će biti sabran u milosrđu i nježnosti — Oni će pobijediti — Usporedi Izaija 54. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 23

Isus odobrava riječi Izaijine — On zapovijeda ljudima da istražuju proroke — Riječi Samuela, Lamanca, o Uskrsnuću dodaju se njihovim zapisima. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 24

Gospodinov će glasnik pripraviti put za Drugi dolazak — Krist će sjediti na sudačkoj stolici — Izraelu je zapovjeđeno da plaća desetine i prinose — Vodi se knjiga spomenica — Usporedi Malahija 3:1–18. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 25

Kod Drugog dolaska oholi i opaki izgorjet će poput strni — Ilija će se vratiti prije tog velikog i strašnog dana — Usporedi Malahija 3:19–24. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 26

Isus razlaže sve od početka do kraja — Dojenčad i djeca izgovaraju čudesne stvari koje ne mogu biti zapisane — Oni u Crkvi Kristovoj imaju sve zajedničko među sobom. Oko 34. po. Kr.

Poglavlje 27

Isus im zapovijeda da nazovu Crkvu u njegovo ime — Njegovo poslanje i pomirbena žrtva čine njegovo evanđelje — Ljudima je zapovjeđeno da se pokaju i krste kako bi mogli biti posvećeni Duhom Svetim — Oni trebaju biti baš poput Isusa. Oko 34–35. po. Kr.

Poglavlje 28

Devetorica od dvanaestorice učenika žele baštinu u Kristovom kraljevstvu kada umru, i ona im je obećana — Tri Nefijca žele i dana im je moć nad smrću tako da mogu ostati na zemlji sve dok Isus ne dođe ponovno — Oni su preneseni i vide ono što nije zakonito izgovoriti, i sada poslužuju među ljudima. Oko 34–35. po. Kr.

Poglavlje 29

Izlazak na vidjelo Mormonove knjige znak je da je Gospod započeo sabirati Izrael i ispunjavati svoje saveze — Oni koji odbace njegove darove i objave posljednjih dana bit će prokleti. Oko 34–35. po. Kr.

Poglavlje 30

Poganima posljednjih dana je zapovjeđeno da se pokaju, dođu Kristu, i budu ubrojeni s domom Izraelovim. Oko 34–35. po. Kr.