Vierde Nefi

Die Boek van Nefi Wat die Seun is van Nefi—Een van die Dissipels van Jesus Christus

 

’n Kroniek van die volk van Nefi, volgens sy verslag.
Hoofstuk 1

Die Nefiete en die Lamaniete word almal bekeer tot die Here—Hulle het alle dinge in gemeen, verrig wonderwerke en is voorspoedig in die land—Na twee eeue ontstaan verdeeldheid, booshede, valse kerke en vervolgings—Na driehonderd jaar is beide die Nefiete en die Lamaniete boos—Ammaron bêre die heilige kronieke weg. Ongeveer 35–321 n.C.