Čtvrtý Nefi

Kniha Nefiho který je synem Nefiovým – jednoho z učedníků Ježíše Krista

 

Zpráva o lidu Nefiovu, podle jeho záznamu.
Kapitola 1

Nefité i Lamanité jsou všichni obráceni k Pánu – Mají všechny věci společné, činí zázraky a v zemi se jim daří – Po dvou staletích vyvstávají rozkoly, zlo, falešné církve a pronásledování – Po třech stech letech jsou jak Nefité, tak Lamanité zlovolní – Ammaron ukrývá posvátné záznamy. Kolem roku 35–321 po Kr.