Neljas Nefi

Jeesuse Kristuse Ühe Jüngri Nefi Poja Nefi raamat

 

Aruanne Nefi rahvast tema ülestähenduse põhjal.
1. peatükk

Nefilased ja laamanlased pöörduvad kõik Issandasse – Neil on kõik ühine; nad teevad imesid ja neid saadab maal edu – Pärast kahte sajandit tekivad jagunemised, kurjad teod, valekirikud ja tagakiusamised – Pärast kolmesadat aastat on nii nefilased kui ka laamanlased pahelised – Ammaron peidab pühad ülestähendused. Ligikaudu 35–321 pKr.