នីហ្វៃ​ទី ៤

គម្ពីរ​នីហ្វៃ ជា​កូន​ប្រុស​របស់​នីហ្វៃ — ជា​សិស្ស​ម្នាក់​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

 

ដំណើរ​រឿង​អំពី​ប្រជាជន​នីហ្វៃ ស្រប​តាម​បញ្ជី​របស់​លោក
ជំពូក​ទី ១

ពួក​សាសន៍​នីហ្វៃ និង​ពួក​សាសន៍​លេមិន​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ប្រែចិត្ត​ជឿ​ដល់​ព្រះ​អម្ចាស់ — ពួក​គេ​មាន​របស់​របរ​ទាំង​អស់​រួម​គ្នា​ទូ​ទៅ សម្ដែង​អព្ភូតហេតុ​ទាំង​ឡាយ ហើយ​ចម្រើន​ឡើង​នៅ​លើ​ដែនដី — ពីរ​សតវត្ស​ក្រោយ​មក​មាន​ការ​បែកបាក់​ទាំង​ឡាយ អំពើ​អាក្រក់​ទាំង​ឡាយ សាសនាចក្រ​ក្លែងក្លាយ​ទាំង​ឡាយ និង​ការ​បៀតបៀន​ទាំង​ឡាយ​កើត​ឡើង — បី​រយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក ទាំង​សាសន៍​នីហ្វៃ និង​សាសន៍​លេមិន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ទុច្ចរិត — អាំ​ម៉ា​រុន​លាក់​ទុក​នូវ​បញ្ជី​ពិសិដ្ឋ​ទាំង​ឡាយ។ ប្រមាណ​ជា​ឆ្នាំ ៣៥–៣២១ គ.ស.។