Vier Nephi

    Het boek Nephi Deze Nephi is de zoon van Nephi — een van de discipelen van Jezus Christus

     

    Een verslag van het volk van Nephi, naar zijn kroniek.
    Hoofdstuk 1

    De Nephieten en de Lamanieten worden allen tot de Heer bekeerd — Zij hebben alle dingen gemeenschappelijk, verrichten wonderen en zijn voorspoedig in het land — Na twee eeuwen ontstaan er scheuringen, boosheden, valse kerken en vervolgingen — Na driehonderd jaar zijn zowel de Nephieten als de Lamanieten goddeloos — Ammaron verbergt de heilige kronieken. Ongeveer 35–321 n.C.