ALMA KÖNYVE ALMA FIÁNAK A KÖNYVE

41. FEJEZET

A feltámadáskor az emberek előjönnek a végtelen boldogság, vagy a végtelen nyomorúság állapotába – A gonoszság sohasem volt boldogság – A testi emberek Isten nélkül vannak a világban – A visszaállításnál minden ember a halandóságban szerzett sajátosságokat és tulajdonságokat kapja vissza. Mintegy Kr.e. 74.

  És most, fiam, van még némi mondandóm azon visszaállítással kapcsolatban, amiről már szó volt; mert íme, néhányan akiforgatták a szentírásokat, és nagyon beltévelyedtek ezen dolog miatt. És én úgy látom, hogy elméd is nyugtalankodik ezen dolog miatt. De íme, el fogom ezt magyarázni neked.

  Azt mondom neked, fiam, hogy Isten igazságossága szerint szükség van a visszaállítás tervére; mert szükséges, hogy minden dolog visszaállíttasson annak megfelelő rendjébe. Íme, Krisztus hatalma és feltámadása szerint szükséges és igazságos, hogy az ember lelke visszaállíttasson annak testéhez, és hogy a test minden egyes arésze visszaállíttasson ahhoz.

  És Isten aigazságossága szerint szükséges, hogy az emberek a bcselekedeteik szerint legyenek cmegítélve; és ha cselekedeteik jók voltak ebben az életben, és jók voltak szívük vágyai, akkor az utolsó napon is ahhoz dállíttassanak vissza, ami jó.

  És ha cselekedeteik gonoszak, akkor bajok aállíttatnak vissza hozzájuk. Tehát minden dolog a megfelelő rendben állíttatik vissza, minden dolog annak a természetes formájához állíttatik vissza – a bhalandóság halhatatlanságra támasztatik, a cromlandóság romolhatatlanságra – dvégtelen boldogságra támasztatik, hogy Isten királyságát örökölje, vagy végtelen nyomorúságra, hogy az ördög királyságát örökölje, az egyik ilyen helyzetben, a másik olyanban –

  Az egyik boldogságra támasztatik, boldogságra irányuló vágyai szerint, vagyis jóra, jóra irányuló vágyai szerint; a másik pedig bajra, gonoszságra irányuló vágyai szerint; mert egész nap gonoszságot kívánt cselekedni, úgyhogy baj lesz a jutalma, amikor eljön az éj.

  És így van ez a másik helyzetben is. Ha megbánta bűneit és igazlelkűségre vágyott napjai végéig, akkor éppen úgy igazlelkűséget kap majd jutalmul.

  aEzek azok, akiket megvált az Úr; igen, ezek azok, akiket kimenekítenek, akiket megszabadítanak a sötétségnek azon végtelen éjszakájától; és így állnak vagy elbuknak; mert íme, bsaját bíráik ők, hogy jót tesznek vagy gonoszságot tesznek.

  Most Isten rendelései amegváltoztathatatlanok; el van tehát készítve az út, hogy aki akar, az azon járhasson, és megszabaduljon.

  És most íme, fiam, ne kockáztass amég egy vétket Istened ellen a tanok azon pontjait illetően, melyekben eddig kockáztattad a bűn elkövetését.

  10  Ne gondold, hogy mert szó volt a visszaállításról, te majd a bűnből a boldogságba állíttatsz vissza. Íme, azt mondom neked, hogy a agonoszság sohasem volt boldogság.

  11  És most, fiam, minden olyan ember, aki a atermészetes ember állapotában van, vagyis inkább azt mondanám, hogy egy btesti állapotban, az a keserűség gubacsában van és a gonoszság kötelékeiben; cIsten nélkül vannak ők a világban, és Isten természetével ellentétesen viselkedtek; tehát egy olyan állapotban vannak, mely ellenkezik a boldogság természetével.

  12  És most íme, azt jelenti-e a visszaállítás szó, hogy egy dolgot kiemeljünk annak természetes állapotából, és egy természetellenes állapotba helyezzük azt, avagy egy olyan állapotba helyezzük, mely ellenkezik annak természetével?

  13  Ó, fiam, nem ez a helyzet; hanem a visszaállítás szó azt jelenti, hogy gonoszságért ismét gonoszságot hozzunk vissza, vagyis testit a testiért, vagy ördögit az ördögiért – jót azért, ami jó; igazlelkűt azért, ami igazlelkű; igazságosat azért, ami igazságos; irgalmasat azért, ami irgalmas.

  14  Figyelj hát, fiam, hogy irgalmas légy a testvéreidhez; aviselkedj igazságosan, bítélj igazlelkűen, és szüntelenül ctégy jót; és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor megkapod majd a jutalmadat; igen, ismét dirgalom állíttatik vissza hozzád; ismét igazságosság állíttatik vissza hozzád; ismét igazlelkű ítélet állíttatik vissza hozzád; és ismét jóval jutalmaznak majd téged.

  15  Mert ami tőled származik, ismét az tér vissza hozzád, és állíttatik vissza; a visszaállítás szó tehát még teljesebb mértékben kárhoztatja a bűnöst, és egyáltalán nem igazolja őt.