Alman pojan Alman kirja

Alma 

Alman kertomus, hänen, joka oli Alman poika, Nefin kansan ensimmäinen ylituomari sekä kirkon ylipappi. Kertomus tuomarien hallituskaudesta ja sodista ja kiistoista kansan keskuudessa. Ja myös kertomus nefiläisten ja lamanilaisten välisestä sodasta ensimmäisen ylituomarin Alman aikakirjan mukaisesti.
Luku 1

Nehor opettaa vääriä oppeja, perustaa kirkon, aloittaa pappisvallan ja surmaa Gideonin. Nehor teloitetaan rikoksistaan. Pappisvalta ja vainot leviävät kansan keskuudessa. Papit elättävät itsensä, kansa pitää huolen köyhistä, ja kirkko menestyy. Noin 91–87 eKr.

Luku 2

Amlisi pyrkii kuninkaaksi, ja hänet hylätään kansan äänellä. Hänen seuraajansa tekevät hänestä kuninkaan. Amlisilaiset sotivat nefiläisiä vastaan ja kärsivät tappion. Lamanilaiset ja amlisilaiset yhdistävät joukkonsa ja kärsivät tappion. Alma surmaa Amlisin. Noin 87 eKr.

Luku 3

Amlisilaiset olivat merkinneet itsensä profeetallisen sanan mukaisesti. Lamanilaiset oli kirottu kapinoimisensa tähden. Ihmiset saattavat itse kirouksensa päällensä. Nefiläiset voittavat vielä toisen lamanilaisten sotajoukon. Noin 87–86 eKr.

Luku 4

Alma kastaa tuhansia käännynnäisiä. Pahuus tulee kirkkoon, ja kirkon edistyminen estyy. Nefiha nimitetään ylituomariksi. Alma omistautuu ylipappina palvelutyöhön. Noin 86–83 eKr.

Sanat, jotka Alma, ylipappi Jumalan pyhän järjestyksen mukaisesti, puhui kansalle sen kaupungeissa ja kylissä kaikkialla maassa.

Alkaa luvusta 5.

Luku 5

Saadakseen pelastuksen ihmisten täytyy tehdä parannus ja pitää käskyt, syntyä uudesti, puhdistaa vaatteensa Kristuksen verellä, olla nöyriä ja riisua pois ylpeys ja kateus ja tehdä vanhurskauden tekoja. Hyvä paimen kutsuu kansaansa. Ne, jotka tekevät pahoja tekoja, ovat Perkeleen lapsia. Alma todistaa oppinsa totuudesta ja käskee ihmisiä tekemään parannuksen. Vanhurskaiden nimet kirjoitetaan elämän kirjaan. Noin 83 eKr.

Luku 6

Sarahemlan seurakunta puhdistetaan ja saatetaan järjestykseen. Alma menee Gideoniin saarnaamaan. Noin 83 eKr.

Alman sanat, jotka hän puhui Gideonin väelle oman aikakirjansa mukaan.

Käsittää luvun 7.

Luku 7

Kristus on syntyvä Mariasta. Hän päästää kuoleman siteet ja kantaa kansansa synnit. Ne, jotka tekevät parannuksen, ottavat kasteen ja pitävät käskyt, saavat iankaikkisen elämän. Saastaisuus ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Nöyryyttä, uskoa, toivoa ja rakkautta vaaditaan. Noin 83 eKr.

Luku 8

Alma saarnaa ja kastaa Melekissä. Hänet torjutaan Ammonihassa, ja hän lähtee. Enkeli käskee häntä palaamaan ja huutamaan parannusta kansalle. Amulek ottaa hänet vastaan, ja he saarnaavat kahdestaan Ammonihassa. Noin 82 eKr.

Alman sanat ja myös Amulekin sanat, jotka julistettiin kansalle, joka oli Ammonihan maassa. Ja heidät myös heitetään vankilaan, ja he vapautuvat Jumalan ihmeellisellä voimalla, joka oli heissä, Alman aikakirjan mukaan.

Käsittää luvut 9–14.

Luku 9

Alma käskee Ammonihan kansaa tekemään parannuksen. Herra on oleva armollinen lamanilaisille viimeisinä aikoina. Jos nefiläiset hylkäävät valon, lamanilaiset hävittävät heidät. Jumalan Poika tulee pian. Hän lunastaa ne, jotka tekevät parannuksen, ottavat kasteen ja uskovat hänen nimeensä. Noin 82 eKr.

Luku 10

Lehi polveutui Manassesta. Amulek kertoo, kuinka enkeli käski hänen pitää huolta Almasta. Vanhurskaiden rukousten ansiosta kansa säästyy. Jumalattomat lainopettajat ja tuomarit laskevat perustuksen kansan tuholle. Noin 82 eKr.

Luku 11

Nefiläisten rahajärjestelmä esitetään. Amulek väittelee Seesromin kanssa. Kristus ei pelasta ihmisiä heidän synneissään. Vain ne, jotka perivät taivaan valtakunnan, pelastuvat. Kaikki ihmiset nousevat ylös kuolemattomuuteen. Ylösnousemuksen jälkeen ei ole kuolemaa. Noin 82 eKr.

Luku 12

Alma puhuu Seesromille. Jumalan salaisuudet voidaan antaa vain uskollisille. Ihmiset tuomitaan ajatuksistaan, uskostaan, sanoistaan ja teoistaan. Jumalattomat tulevat kärsimään hengellisen kuoleman. Tämä kuolevainen elämä on koetustila. Lunastussuunnitelma toteuttaa ylösnousemuksen ja – uskon kautta – syntien anteeksiannon. Parannuksentekijöillä on oikeus armoon ainosyntyisen Pojan kautta. Noin 82 eKr.

Luku 13

Miehiä kutsutaan ylipapeiksi heidän suuren uskonsa ja hyvien tekojensa tähden. Heidän tulee opettaa käskyjä. Vanhurskauden kautta heidät pyhitetään ja he pääsevät Herran lepoon. Melkisedek oli yksi näistä. Enkelit julistavat ilosanomaa kaikkialla maassa. He julistavat Kristuksen todellista tulemista. Noin 82 eKr.

Luku 14

Alma ja Amulek vangitaan, ja heitä lyödään. Uskovat ja heidän pyhät kirjoituksensa poltetaan tulella. Herra ottaa nämä marttyyrit kirkkauteen. Vankilan muurit halkeavat ja sortuvat. Alma ja Amulek vapautuvat, ja heidän vainoojansa saavat surmansa. Noin 82–81 eKr.

Luku 15

Alma ja Amulek menevät Sidomiin ja perustavat seurakunnan. Alma parantaa Seesromin, joka liittyy kirkkoon. Monia kastetaan, ja kirkko menestyy. Alma ja Amulek menevät Sarahemlaan. Noin 81 eKr.

Luku 16

Lamanilaiset hävittävät Ammonihan kansan. Soram johtaa nefiläiset voittoon lamanilaisista. Alma ja Amulek ja monet muut saarnaavat sanaa. He opettavat, että ylösnousemuksensa jälkeen Kristus ilmestyy nefiläisille. Noin 81–77 eKr.

Kertomus Moosian pojista, jotka hylkäsivät oikeutensa kuninkuuteen Jumalan sanan tähden ja menivät ylös Nefin maahan saarnaamaan lamanilaisille; heidän kärsimyksensä ja vapautumisensa – Alman aikakirjan mukaan.

Käsittää luvut 17–27.

Luku 17

Moosian pojilla on profetian ja ilmoituksen henki. He menevät kukin omaa tietään julistamaan sanaa lamanilaisille. Ammon menee Ismaelin maahan, ja hänestä tulee kuningas Lamonin palvelija. Ammon pelastaa kuninkaan katraat ja surmaa hänen vihollisensa Sebusin veden luona. Jakeet 1–3 noin 77 eKr. Jae 4 noin 91–77 eKr. Jakeet 5–39 noin 91 eKr.

Luku 18

Kuningas Lamoni luulee, että Ammon on Suuri Henki. Ammon opettaa kuninkaalle luomisesta, Jumalan kanssakäymisestä ihmisten kanssa ja lunastuksesta, joka tulee Kristuksen kautta. Lamoni uskoo ja kaatuu maahan kuin kuolleena. Noin 90 eKr.

Luku 19

Lamoni saa ikuisen elämän valon ja näkee Lunastajan. Hänen perhekuntansa joutuu hurmoksiin, ja monet näkevät enkeleitä. Ammon varjeltuu ihmeellisellä tavalla. Hän kastaa monia ja perustaa seurakunnan heidän keskuuteensa. Noin 91 eKr.

Luku 20

Herra lähettää Ammonin Middoniin vapauttamaan vangitut veljensä. Ammon ja Lamoni tapaavat Lamonin isän, joka on koko maan kuningas. Ammon pakottaa vanhan kuninkaan hyväksymään hänen veljiensä vapauttamisen. Noin 91 eKr.

Kertomus Aaronin ja Mulokin ja heidän veljiensä saarnaamisesta lamanilaisille.

Käsittää luvut 21–25.

Luku 21

Aaron opettaa amalekilaisille Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Aaron ja hänen veljensä vangitaan Middonissa. Vapauduttuaan he opettavat synagogissa ja saavat monia käännynnäisiä. Lamoni suo Ismaelin maan kansalle uskonnonvapauden. Noin 90–77 eKr.

Luku 22

Aaron opettaa Lamonin isälle luomisesta, Aadamin lankeemuksesta ja lunastussuunnitelmasta Kristuksen kautta. Kuningas ja koko hänen perhekuntansa kääntyvät. Maan jako nefiläisten ja lamanilaisten kesken selitetään. Noin 90–77 eKr.

Luku 23

Uskonnonvapaus julistetaan. Lamanilaiset kääntyvät seitsemässä maassa ja kaupungissa. He nimittävät itseään antinefilehiläisiksi ja vapautuvat kirouksesta. Amalekilaiset ja amulonilaiset hylkäävät totuuden. Noin 90–77 eKr.

Luku 24

Lamanilaiset tulevat Jumalan kansan kimppuun. Antinefilehiläiset riemuitsevat Kristuksessa, ja enkelit käyvät heidän luonaan. He haluavat mieluummin kärsiä kuoleman kuin puolustautua. Lisää lamanilaisia kääntyy. Noin 90–77 eKr.

Luku 25

Lamanilaisten hyökkäykset leviävät. Nooan pappien jälkeläiset menehtyvät kuten Abinadi oli profetoinut. Monet lamanilaiset kääntyvät ja liittyvät Anti-Nefi-Lehin kansaan. He uskovat Kristukseen ja noudattavat Mooseksen lakia. Noin 90–77 eKr.

Luku 26

Ammon riemuitsee Herrassa. Herra vahvistaa uskollisia, ja heille annetaan tietoa. Uskon avulla ihmiset voivat saattaa tuhansia sieluja parannukseen. Jumalalla on kaikki valta, ja hän käsittää kaiken. Noin 90–77 eKr.

Luku 27

Herra käskee Ammonia johtamaan Anti-Nefi-Lehin kansan turvaan. Alman tavatessaan Ammonin ilo uuvuttaa hänen voimansa. Nefiläiset antavat antinefilehiläisille Jersonin maan. Heitä kutsutaan Ammonin kansaksi. Noin 90–77 eKr.

Luku 28

Lamanilaiset lyödään hirvittävässä taistelussa. Kymmenettuhannet saavat surmansa. Jumalattomat määrätään loputtoman onnettomuuden tilaan, vanhurskaat saavuttavat milloinkaan päättymättömän onnen. Noin 77–76 eKr.

Luku 29

Alma haluaa huutaa parannusta enkelin palavuudella. Herra antaa opettajia kaikille kansakunnille. Alma kerskuu Herran työstä ja Ammonin ja hänen veljiensä menestyksestä. Noin 76 eKr.

Luku 30

Korihor, antikristus, pilkkaa Kristusta, sovitusta ja profetian henkeä. Hän opettaa, ettei ole mitään Jumalaa, ihmisen lankeemusta, rangaistusta synnistä eikä Kristusta. Alma todistaa, että Kristus on tuleva ja että kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala. Korihor vaatii merkkiä, ja hänet tehdään mykäksi. Perkele oli ilmestynyt Korihorille enkelinä ja opettanut hänelle, mitä sanoa. Korihor tallataan maahan ja hän kuolee. Noin 76–74 eKr.

Luku 31

Alma johtaa lähetystyötä luopuneiden soramilaisten takaisin voittamiseksi. Soramilaiset kieltävät Kristuksen, uskovat väärään käsitykseen valitsemisesta ja palvelevat Jumalaa vakiorukouksin. Lähetyssaarnaajat täyttyvät Pyhällä Hengellä. Ilo Kristuksessa voittaa heidän ahdinkonsa. Noin 74 eKr.

Luku 32

Alma opettaa köyhiä, joiden ahdingot olivat tehneet heistä nöyriä. Usko on toivo siitä, mikä ei näy mutta on totta. Alma todistaa, että enkelit palvelevat miehiä, naisia ja lapsia. Alma vertaa sanaa siemeneen. Se täytyy kylvää ja sitä täytyy ravita. Silloin se kasvaa puuksi, josta poimitaan iankaikkisen elämän hedelmiä. Noin 74 eKr.

Luku 33

Senos opetti, että ihmisten tulee rukoilla ja palvella Jumalaa kaikkialla ja että tuomiot käännetään pois Pojan tähden. Senok opetti, että armo suodaan Pojan tähden. Mooses oli korottanut erämaassa Jumalan Pojan vertauskuvan. Noin 74 eKr.

Luku 34

Amulek todistaa, että sana on Kristuksessa pelastukseksi. Ellei sovitusta tapahdu, koko ihmissuvun täytyy hukkua. Koko Mooseksen laki viittaa Jumalan Pojan uhriin. Iankaikkinen lunastussuunnitelma perustuu uskoon ja parannukseen. Rukoilkaa ajallisia ja hengellisiä siunauksia. Tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Tehkää pelastuaksenne työtä peläten Jumalan edessä. Noin 74 eKr.

Luku 35

Sanan saarnaaminen tekee tyhjäksi soramilaisten juonen. He karkottavat käännynnäiset, jotka sitten liittyvät Ammonin kansaan Jersonissa. Alma murehtii kansan jumalattomuuden tähden. Noin 74 eKr.

Alman käskyt pojalleen Helamanille.

Käsittää luvut 36 ja 37.

Luku 36

Alma todistaa Helamanille, että hän kääntyi nähtyään enkelin. Hän kärsi tuomitun sielun tuskia; hän huusi avuksi Jeesuksen nimeä ja syntyi sitten Jumalasta. Ihana ilo täytti hänen sielunsa. Hän näki enkelijoukkoja ylistämässä Jumalaa. Monet käännynnäiset ovat maistaneet ja nähneet, mitä hän on maistanut ja nähnyt. Noin 74 eKr.

Luku 37

Pronssilevyt ja muut kirjoitukset säilytetään johdattamaan sieluja pelastukseen. Jerediläiset hävitettiin heidän jumalattomuutensa tähden. Heidän salaiset valansa ja liittonsa on salattava kansalta. Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi. Niin kuin Liahona opasti nefiläisiä, niin Kristuksen sana johdattaa ihmisiä iankaikkiseen elämään. Noin 74 eKr.

Alman käskyt pojalleen Siblonille.

Käsittää luvun 38.

Luku 38

Siblonia vainottiin vanhurskauden tähden. Pelastus on Kristuksessa, joka on maailman elämä ja valo. Hillitse kaikki intohimosi. Noin 74 eKr.

Alman käskyt pojalleen Koriantonille.

Käsittää luvut 39–42.

Luku 39

Sukupuolisynti on iljetys. Koriantonin synnit estivät soramilaisia ottamasta vastaan sanaa. Kristuksen lunastus vaikuttaa takautuvasti pelastaen ennen sitä eläneet uskolliset. Noin 74 eKr.

Luku 40

Kristus saa aikaan kaikkien ihmisten ylösnousemuksen. Vanhurskaat kuolleet menevät paratiisiin ja jumalattomat ulkoiseen pimeyteen odottamaan ylösnousemuksensa päivää. Kaikki palautetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa ylösnousemuksessa. Noin 74 eKr.

Luku 41

Ylösnousemuksessa ihmiset tulevat esiin loputtoman onnen tai loputtoman kurjuuden tilaan. Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Lihalliset ihmiset ovat vailla Jumalaa maailmassa. Jokainen ihminen saa palauttamisessa takaisin kuolevaisuudessa hankkimansa luonteenpiirteet ja ominaisuudet. Noin 74 eKr.

Luku 42

Kuolevaisuus on koetusaika, jotta ihminen voisi tehdä parannuksen ja palvella Jumalaa. Lankeemus tuotti ajallisen ja hengellisen kuoleman koko ihmissuvulle. Lunastus tulee parannuksen kautta. Jumala itse sovittaa maailman synnit. Armo on niitä varten, jotka tekevät parannuksen. Kaikki muut ovat Jumalan oikeudenmukaisuuden alaisia. Armo tulee sovituksen tähden. Vain todella katuvat pelastuvat. Noin 74 eKr.

Luku 43

Alma ja hänen poikansa saarnaavat sanaa. Soramilaisista ja muista nefiläisluopioista tulee lamanilaisia. Lamanilaiset tulevat sotimaan nefiläisiä vastaan. Moroni aseistaa nefiläiset puolustusvarusteilla. Herra ilmoittaa Almalle lamanilaisten taistelusuunnitelman. Nefiläiset puolustavat kotejaan, vapauksiaan, perheitään ja uskontoaan. Moronin ja Lehin sotajoukot piirittävät lamanilaiset. Noin 74 eKr.

Luku 44

Moroni käskee lamanilaisten tehdä rauhan liiton, tai heidät hävitetään. Serahemna torjuu tarjouksen, ja taistelu alkaa uudestaan. Moronin sotajoukot lyövät lamanilaiset. Noin 74–73 eKr.

Kertomus Nefin kansasta ja heidän sodistaan ja erimielisyyksistään Helamanin aikana, Helamanin aikakirjan mukaan, jota hän piti elinaikanaan.

Käsittää luvut 45–62.

Luku 45

Helaman uskoo Alman sanat. Alma profetoi nefiläisten tuhosta. Hän siunaa ja kiroaa maan. Henki saattoi ottaa Alman ylös niin kuin Mooseksen. Erimielisyys kasvaa kirkossa. Noin 73 eKr.

Luku 46

Amalikkia pyrkii juonittelemalla kuninkaaksi. Moroni kohottaa vapauden tunnuksen. Hän yhdistää kansan puolustamaan uskontoaan. Tosi uskovia kutsutaan kristityiksi. Joosefin jäännös tulee säilymään. Amalikkia ja luopiot pakenevat Nefin maahan. Ne, jotka eivät halua kannattaa vapauden asiaa, otetaan hengiltä. Noin 73–72 eKr.

Luku 47

Amalikkia käyttää petosta, murhaa ja juonittelua päästäkseen lamanilaisten kuninkaaksi. Nefiläisluopiot ovat jumalattomampia ja julmempia kuin lamanilaiset. Noin 72 eKr.

Luku 48

Amalikkia kiihottaa lamanilaiset nefiläisiä vastaan. Moroni valmistaa väkensä puolustamaan kristittyjen asiaa. Hän riemuitsee vapaudesta ja riippumattomuudesta ja on voimallinen Jumalan mies. Noin 72 eKr.

Luku 49

Maahan hyökkäävät lamanilaiset eivät pysty valtaamaan linnoitettuja Ammonihan ja Nooan kaupunkeja. Amalikkia kiroaa Jumalan ja vannoo juovansa Moronin verta. Helaman ja hänen veljensä vahvistavat edelleen kirkkoa. Noin 72 eKr.

Luku 50

Moroni linnoittaa nefiläisten maita. He rakentavat monia uusia kaupunkeja. Sodat ja tuhot ovat kohdanneet nefiläisiä heidän jumalattomuutensa ja iljetystensä aikoina. Teankum lyö Moriantonin ja hänen luopionsa. Nefiha kuolee, ja hänen poikansa Pahoran nousee tuomarinistuimelle. Noin 72–67 eKr.

Luku 51

Kuninkaankannattajat yrittävät muuttaa lakia ja valita kuninkaan. Kansa kannattaa äänellään Pahorania ja vapaudenkannattajia. Moroni pakottaa kuninkaankannattajat puolustamaan heidän maataan, tai muuten heidät otetaan hengiltä. Amalikkia ja lamanilaiset valtaavat monia linnoitettuja kaupunkeja. Teankum torjuu lamanilaisten hyökkäyksen maahan ja surmaa Amalikkian hänen teltassaan. Noin 67–66 eKr.

Luku 52

Ammoron seuraa Amalikkiaa lamanilaisten kuninkaana. Moroni, Teankum ja Lehi johtavat nefiläisiä voitokkaassa sodassa lamanilaisia vastaan. Mulekin kaupunki vallataan takaisin, ja Jaakob Soramilainen saa surmansa. Noin 66–64 eKr.

Luku 53

Lamanilaisia vankeja käytetään Runsaudenkaupungin linnoittamiseen. Erimielisyydet nefiläisten keskuudessa johtavat lamanilaisten voittoihin. Helaman ottaa komentoonsa Ammonin kansan kaksituhatta nuorta poikaa. Noin 64–63 eKr.

Luku 54

Ammoron ja Moroni neuvottelevat vankien vaihtamisesta. Moroni vaatii lamanilaisia vetäytymään ja lopettamaan murhanhimoiset hyökkäyksensä. Ammoron vaatii nefiläisiä laskemaan aseensa ja tulemaan lamanilaisten alamaisiksi. Noin 63 eKr.

Luku 55

Moroni kieltäytyy vaihtamasta vankeja. Lamanilaisvartijat houkutellaan tulemaan juovuksiin, ja nefiläisvangit vapautetaan. Gidin kaupunki vallataan ilman verenvuodatusta. Noin 63–62 eKr.

Luku 56

Helaman lähettää kirjeen Moronille kertoen lamanilaisia vastaan käytävän sodan tilanteesta. Antipus ja Helaman saavuttavat suuren voiton lamanilaisista. Helamanin kaksituhatta nuorta poikaa taistelevat ihmeellisen voimakkaasti, eikä kukaan heistä saa surmaansa. Jae 1 noin 62 eKr. Jakeet 2–19 noin 66 eKr. Jakeet 20–57 noin 65–64 eKr.

Luku 57

Helaman kertoo Antiparan valtauksesta ja Kumenin antautumisesta ja myöhemmästä puolustamisesta. Hänen ammonilaisnuorukaisensa taistelevat urheasti; kaikki haavoittuvat, mutta kukaan ei saa surmaansa. Gid ilmoittaa lamanilaisvankien surmaamisesta ja paosta. Noin 63 eKr.

Luku 58

Helaman, Gid ja Teomner valtaavat Mantin kaupungin sotajuonen avulla. Lamanilaiset vetäytyvät. Ammonin kansan pojat varjeltuvat puolustaessaan lujina vapauttaan ja uskoaan. Noin 63–62 eKr.

Luku 59

Moroni pyytää Pahorania vahvistamaan Helamanin joukkoja. Lamanilaiset valtaavat Nefihan kaupungin. Moroni on vihainen hallitukselle. Noin 62 eKr.

Luku 60

Moroni valittaa Pahoranille siitä, että hallitus on laiminlyönyt sotajoukkoja. Herra sallii vanhurskaiden saada surmansa. Nefiläisten on käytettävä kaikki voimansa ja keinonsa pelastautuakseen vihollisiltaan. Moroni uhkaa taistella hallitusta vastaan, ellei hänen sotajoukoilleen toimiteta apua. Noin 62 eKr.

Luku 61

Pahoran kertoo Moronille kapinaan noususta ja kapinasta hallitusta vastaan. Kuninkaankannattajat valtaavat Sarahemlan ja ovat liitossa lamanilaisten kanssa. Pahoran pyytää sotilaallista apua kapinallisia vastaan. Noin 62 eKr.

Luku 62

Moroni marssii Pahoranin avuksi Gideonin maahan. Kuninkaankannattajat, jotka kieltäytyvät puolustamasta maataan, otetaan hengiltä. Pahoran ja Moroni valtaavat takaisin Nefihan. Monet lamanilaiset liittyvät Ammonin kansaan. Teankum surmaa Ammoronin ja saa puolestaan surmansa. Lamanilaiset ajetaan maasta, ja rauha vakiinnutetaan. Helaman palaa palvelutyöhön ja vahvistaa kirkkoa. Noin 62–57 eKr.

Luku 63

Siblon ja myöhemmin Helaman ottavat haltuunsa pyhät aikakirjat. Monet nefiläiset kulkevat pohjoisenpuoleiseen maahan. Hagot rakentaa laivoja, jotka purjehtivat läntisellä merellä. Moroniha voittaa lamanilaiset taistelussa. Noin 56–52 eKr.