Mormono Knyga

Aprašymas, parašytas Mormono ranka ant plokštelių, paimtas iš Nefio plokštelių

Taigi tai yra Nefio liaudies ir taip pat lamanitų metraščio santrauka. Parašyta lamanitams, kurie yra Izraelio namų likutis; ir taip pat žydui ir kitataučiui. Parašyta pagal įsakymą ir taip pat pranašystės ir apreiškimo dvasia. Parašyta ir užantspauduota, ir paslėpta Viešpačiui, kad jos nebūtų sunaikintos – kad išeitų Dievo dovanos ir galios dėka jai aiškinti. Užantspauduota Moronio ranka ir paslėpta Viešpačiui, kad išeitų tinkamu metu per kitatautį. Jos aiškinamos Dievo dovanos dėka.

Taip pat santrauka, paimta iš Etero knygos, kuri yra metraštis Jaredo liaudies, išsklaidytos tuo metu, kai Viešpats sumaišė žmonių kalbą, kada jie statė bokštą, kad pasiektų dangų – kuri turi parodyti Izraelio namų likučiui, kokius didžius darbus Viešpats padarė jų tėvams; ir kad jie žinotų Viešpaties sandoras, jog jie nėra atmesti amžinai. Ir taip pat žydui ir kitataučiui įtikinti, kad Jėzus yra Kristus, Amžinasis Dievas, apreiškiantis save visoms tautoms. Ir dabar, jei yra klaidų, tai yra žmonių klaidos; todėl nesmerkite Dievo dalykų, kad būtumėt pripažinti be dėmės prieš Kristaus teismo krasę.

Plokštelėse užrašytą tekstą į anglų kalbą pirmą kartą išvertė Džozefas Smitas jaunesn.

Pirmasis leidimas anglų kalba išleistas Palmyroje, Niujorko valst., JAV, 1830 m.