Svjedočanstvo osmorice svjedoka

Neka bude znano svim narodima, plemenima, jezicima i pucima do kojih će ovo djelo doći: Joseph Smith mlađi, prevoditelj ovoga djela, pokaza nama ploče o kojima bijaše govoreno, koje imaju izgled zlata; i onoliko listova koliko je rečeni Smith preveo mi smo dodirivali svojim rukama; a vidjeli smo i ureze na njima, i sve to ima izgled starinskog rada i složene izradbe. I ovo svjedočimo trezvenim riječima, da ih je rečeni Smith pokazao nama, jer smo ih vidjeli i držali, pa znademo zasigurno da rečeni Smith ima ploče o kojima smo govorili. I dajemo svoja imena svijetu, da bismo posvjedočili svijetu o onome što smo vidjeli. A mi ne lažemo, Bog svjedoči o tome.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer ml.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith st.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith