Hoofstuk 1

Enos bid kragtig en verkry vergifnis van sy sondes—Die stem van die Here kom in sy verstand wat heil beloof vir die Lamaniete in ’n toekomstige dag—Die Nefiete het gepoog om die Lamaniete terug te win—Enos verbly hom in sy Verlosser. Ongeveer 420 v.C.